Lunds universitet, Institutionen för strategisk kommunikation

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar både undervisning och forskning. Administrativa uppgifter ingår också till en mindre del.

Undervisning sker på både svenska och engelska inom utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. I dagsläget ger institutionen tre olika utbildningsprogram: Master of Science in Strategic Communication, Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation samt Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier. Institutionen erbjuder även fristående kurser.

I den aktuella tjänsten ingår undervisning i tillämpad visuell kommunikation som grafisk design och rörlig bild, design- och modevetenskap samt designmetoder. Därutöver förekommer undervisning i strategisk kommunikation, forskningsmetoder samt handledning av examensarbeten.

Utöver undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå, ska innehavaren av tjänsten kunna ta ansvar för utveckling, ledning och administration av kurser. Då vi betonar ett kontinuerligt utvecklingsarbete är intresse för pedagogisk utveckling och förnyelse centralt.

Forskning och kompetensutveckling ingår med minst 20 procent. Den sökande ska kunna fungera som en självständig och aktiv forskare, och det finns förväntningar om att bidra till institutionens gemensamma forskningsmiljö. Det finns ett etablerat samarbete mellan institutionen och forskningsmiljön i modevetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper. Det finns dessutom ett etablerat samarbete mellan institutionen och Institutionens för tjänstevetenskap forskningsmiljö kring kreativa näringar. Den sökande kommer att ha möjlighet att knyta an till dessa forskningsmiljöer.

Behörighetskrav
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 §–4 § högskoleförordningen. För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i design eller konstvetenskap med inriktning mot tillämpad visuell kommunikation eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Därutöver krävs genomgången pedagogisk högskoleutbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor.

Sökande ska kunna uppvisa pedagogisk skicklighet, erfarenhet av undervisning och forskning samt egen verksamhet inom tillämpad visuell kommunikation av relevans för tjänsten.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen. Vid tillsättningen kommer hänsyn även att tas till de synpunkter om tillsättning av läraranställningar som finns i den för Lunds universitet antagna Strategiska planen samt i Anställningsordningen för lärare vid Lunds universitet.

Vid anställningen beaktas såväl vetenskaplig som pedagogisk erfarenhet och skicklighet inom tillämpad visuell kommunikation/strategisk kommunikation. Dokumenterad erfarenhet av att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska, i både tal och skrift, är meriterande. God kännedom om och teknisk kompetens i digitala designverktyg och programvaror är ett krav, liksom förmågan att utveckla samt följa utvecklingen inom detta område. Vidare är erfarenheter av undervisning inom strategisk kommunikation med inriktning på tillämpad visuell kommunikation som grafisk design och rörlig bild samt design- och mode meriterande liksom praktisk erfarenhet inom branschen. I denna tjänst är även erfarenheter av pedagogisk utveckling inom tvärvetenskapliga program meriterande.

Institutionen för strategisk kommunikation är en mindre institution där det kollegiala samspelet och den enskildes insats är av stor betydelse. Hänsyn kommer därför att tas till god samarbetsförmåga och initiativkraft samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och bidra till institutionens utbildning, forskning och samverkan.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska utformas enligt "Anvisningar för ansökan till läraranställning och ansökan om befordran" vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

I publikationsförteckningen anges de maximalt 10 skrifter som den sökande åberopar i första hand. Dessa skrifter ska bifogas ansökan.

https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf

https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/bedomning-av-ansokningar-pedagogiska-akademin.pdf

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2357
Kontakt
  • Nils Gustafsson, 046222000
Publicerat 2020-07-01
Sista ansökningsdag 2020-08-31

Tillbaka till lediga jobb