Lund University, division Medical Radiation Physics

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Forskare i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot röntgenfluorescens av mjuk vävnad
Det tilltänkta forskararbetet kommer att vara en del av ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete inom synkrotronavbildning av Aterosklerosplack; ett samarbete mellan fakulteterna för naturvetenskap och medicin vid Lunds universitet. Sökande kommer att vara anställd vid det naturvetenskapliga fakultet och arbeta nära tillsammans med kollegor inom medicinsk vetenskap.

Avdelningen för medicinsk strålningsfysik har forskningsområden som täcker alla aspekter av medicinsk strålningsfysik, såsom strålterapi, matematisk modellering, medicinsk bildavbildning, nuklearmedicin och magnetisk resonans imaging (MRI). Biologiska effekter av joniserande strålning och strålskydd för joniserande och icke-joniserande strålning av är andra viktiga områden av vetenskapligt intresse. Avdelningen webbsida är www.msf.lu.se. Länk till den allmänna studieplanen för forskarstudier i medicinsk strålningsfysik vid Lunds universitet http://www.naturvetenskap.lu.se/anstalld/utbildning-och-forskning/forskarutbildning

Beskrivning I den kliniska rutinen är det vanskligt att skilja mellan hemosiderin och kalsifieringar i aterosklerosplack. En bra kvantifiering är svår med histologi, eftersom tunna snitt lätt går sönder när vävnad med plack skäras i mikrotom.

För bättre 3D kvantifiering har vi skannad human aterosklerosplack med magnetröntgen (in vivo) och med mikro-magnetröntgen (µMRI) och röntgen faskontrast CT (ex vivo).

Dessutom har vi gjort experiment vid NanoMAX strålröret på MAX IV synkrotronen i Lund och samlad röntgen fluorescens data (XRF) med 200 nm upplösning på tunna snitt av proven.

Syftet med denna studie är att korrelera bilderna från dom olika metoderna och sammanställa resultaten från höj och låg upplösning med den element specifika data från XRF. Målet med detta är en bättre klassificering av aterosklerosplack i kliniken.

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga uppgiften för forskaren blir data analys av primärt röntgen fluorescens data från NanoMAX. Verksamheten är förlagd vid avdelningen för medicinsk strålningsfysik i Lund.

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet att antas som forskar har den som har en PhD grad inom fysik, medicinsk strålningsfysik, eller liknande.
Dessutom krävs att sökande bedöms ha den förmåga som behövs för att klara avancerad data analys och publicering av resultat.

Övriga förkunskaper
Goda kunskaper i programmering (t ex C, Python eller MATLAB) är en förutsättning för att kunna genomföra projektet. Den sökande måste kunna kommunicera på god engelska i tal och skrift.

Goda kunskaper i programmering (t ex C, Python eller MATLAB) är en förutsättning för att kunna genomföra projektet. Den sökande måste kunna kommunicera på god engelska i tal och skrift.

Övriga meriter att beakta
Erfarenhet av arbete inom XRF, eller med andra elementspecifika metoder, till exempel, genom att ha ett genomfört ett doktorandarbete i ämnet. Tonvikt på god kommunikation och samarbetsförmåga.

Urvalsgrund
Urval till forskaranställningen är baserad på den förväntade förmågan att prestera väl i projektet. Utvärderingen av förmågan att prestera väl baseras främst på resultaten av studier på grundnivå och avancerad nivå, och i synnerhet:

  1. Kunskaper och färdigheter som är relevanta för forskararbete inom forskningsområdet, såsom en bred och grundlig bas i grundläggande fysik. Detta kan dokumenteras genom bifogade dokument.
  2. Förmåga att kunna arbeta självständigt och förmåga att kunna formulera och lösa vetenskapliga frågor. Denna förmåga kan fastställas, till exempel, baserat på grundforskningserfarenheter, ett doktorandarbete eller i en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
  3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation.
  4. Övriga erfarenheter som är relevanta för forskarutbildningen, såsom yrkeserfarenhet.

Andra bedömningskriterier
God samarbetsförmåga, engagemang och en oberoende arbetsförmåga anses som positiva personliga egenskaper. Valet av doktorand kommer att baseras på resultaten från studier på grundnivå och avancerad nivå, villkoren som anges ovan, och förmågan att klara av de utmaningar som beskrivs i det förväntade uppdraget.

Anställningsvillkor
En forskartjänst är en anställning med främsta uppgift att vara engagerade i det beskrivna forskningsprojektet. Varaktigheten av tjänsten är 6 månader heltidsanställning.

Ansökningsförfarande
Doktorandtjänsten ansöks online. Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla ett CV, en kopia av doktorandarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte ännu är avslutat, en förteckning över minst två personreferenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-07-15 snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2359
Kontakt
  • Martin Bech, universitetslektor, martin.bech@med.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-06-29
Sista ansökningsdag 2020-07-12

Tillbaka till lediga jobb