Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Anställning
Anställning tillsvidare som universitetslektor i human immunologi med placering tillsvidare vid Institutionen för translationell medicin.

Ämnet human immunologi
Human immunologi är läran om immunförsvaret, vilket inkluderar det medfödda och det adaptiva cellulära immunförsvaret hos människa samt dess relation till sjukdomsmekanismer hos patienter. Inom ämnet human immunologi räknas ett normalt immunförsvar i en frisk individ, ett immunförsvar som vid autoimmuna sjukdomar eller transplantation, samt immunförsvarets påverkan av diverse sjukdomar.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser att stärka den strategiskt viktiga forskningen inom området human immunologi, som är under uppbyggnad inom Institutionen för translationell medicin. Innehavaren kommer att ha sin verksamhet lokaliserad till Malmö.

Innehavaren kommer att etablera en ny forskningslinje inom området translationell human immunologi som kan samverka med, och stärka, den etablerade forskningen inom områdena inflammation, tumörimmunologi, transplantationsimmunologi och infektionsimmunologi vid institutionen och fakulteten. Avsikten är att anställningen ska stärka både prekliniska och kliniska verksamheter på grundutbildningsnivå, forskarutbildningsnivå och inom forskningen. Anställningen ska vara en viktig brygga mellan grundforskning och klinisk translationell forskning det sistnämnda av stor betydelse inom flera områden.
Den kliniska translationella forskningen stärker kliniska områden som autoimmunitet, onkologi med immunterapier och transplantationsverksamheter inom Region Skåne.
Då Region Skånes verksamhet expanderar avseende transplantation av vissa cell- och organtyper är det önskvärt att innehavaren har kompetens att bidra till utvecklingen av GMP faciliteter för kliniska autologa cell-terapier.
I arbetsuppgifterna ingår eget forsknings- och utvecklingsarbete samt undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, samt administration. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Om den anställde saknar fem veckor högskolepedagogisk utbildning då vederbörande anställs, ingår det i den anställdes arbetsuppgifter att genomföra utbildningen under de två första åren av anställningen.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat vetenskaplig skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare krävs pedagogisk skicklighet. Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Främst ska den sökande visa dokumenterad erfarenhet av cellulär human immunologi med fokus på sjukdomsmekanismer. Den sökande ska visa egen aktuell forskning på hög nivå inom ämnet samt ha djupa kunskaper inom immunologiämnet som helhet, i egenskap av både medfödda och adaptiva immunmekanismer. Den sökande ska också ha djupa kunskaper och dokumenterad erfarenhet inom arbete med primära humana icke maligna immunologiska celler, vävnader samt moderna immunologiska metoder och visa förmåga att relatera till sjukdomsmekanismer. Den sökande ska visa publikationer på högsta internationella nivå, där sökanden är huvudförfattare samt seniorförfattare. Meriterande är docentkompetens samt postdoktorerfarenhet vid annat lärosäte än där den sökande disputerade. Meriterande är anslag sökta och erhållna i nationell eller internationell konkurrens exempelvis från Vetenskapsrådet.
Vid bedömningen kommer den pedagogiska skickligheten inom human immunologi samt immunologi att tillmätas betydelse. Betydelse ska fästas vid undervisningskompetens på grund- och avancerad nivå och förmågan att handleda doktorander.
Den sökande ska visa förmåga till ledarskap, visa förmåga att interagera med det omgivande samhället samt ha god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor:
Se Regelverk

Övrig information
Upplysningar lämnas av dekanus Kristina Åkesson, tel. +46 46 222 80 84, kristina.akesson@med.lu.se och prefekt Lars Dahlin, tel. + 46 40 33 17 24 lars.dahlin@med.lu.se   
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel. +46 46 222 71 11, helene.berggren@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-09-15. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/lfn  under rubrik Meritsammanställning och CV).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad heltid
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2435
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-06-30
Sista ansökningsdag 2021-09-15

Tillbaka till lediga jobb