Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Arbetsuppgifter

Projektet är translationellt med inriktning medicinsk vetenskap, respiratorisk immunologi och aerosolteknologi (vid institutionen för Designvetenskaper på LTH). Projektet har som övergripande syfte att koppla luftföroreningars egenskaper (så som partikelstorlek och ytegenskaper) till biologiska effekter på lungor och kärl.
Projektet inkluderar arbete med luftburna partiklar, in vivo försök, experimentella metoder för att undersöka deponering av partiklar i vävnad, inflammationssvar, kärleffekter mm. Därutöver ingår resultatbearbetning, statistiska beräkningar och vetenskaplig dokumentation.

Forskargruppen
Docent Lena Ohlsson ingår för närvarande i forskargruppen ”experimentell kärlforskning” på BMC A13 i Lund men har en nystartad självständig forskningsgren kring partiklars effekter på kärlsystem. Lena har ett nära samarbete med professor Lena Uller (Respiratorisk immunofarmakologi) samt lektor Christina Isaxon vid LTH (aerosolteknologi) och delar av doktorandarbetet kommer att genomföras i deras forskargrupper.

Vi värnar om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med
varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Forskargruppen söker nu en doktorand för en fyraårig anställning.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:
• examen (minst 240 högskolepoäng) inom biomedicin eller bioteknologi (eller motsvarande utländsk examen)
• god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska
• utbildning i cellbiologi.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och för att vara aktuell för anställningen krävs god förmåga att arbeta självständigt och i grupp, samt har god planeringsförmåga.

Meriterande för anställningen är:
• dokumenterad erfarenhet av försöksdjursvetenskap
• dokumenterad erfarenhet av statistiska beräkningar
• erfarenhet av proteomicstekniker


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning
och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta
kvalifikationerna, ett CV samt examensbevis.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-09-21 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2586
Kontakt
  • Lena Ohlsson, docent , +46 46 222 06 03, Lena.Ohlsson@med
  • Emmy Heidenblad, personalsamordnare, +46 46 222 83 47
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-08-19
Sista ansökningsdag 2020-09-23

Tillbaka till lediga jobb