Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Postdoktor i mikrofluidik inom mikrobiell ekologi: mikromiljöer för mikrober

Särskild ämnesbeskrivning
Jordar lagrar mycket mer kol än atmosfären, och mikroorganismer spelar en viktig roll för att reglera huruvida kolföreningar förblir i jorden, eller om de bryts ner igen till koldioxid. En viktig mekanism för långvarig kollagring är den fysiska stabiliseringen av organiskt material i markstrukturen, vilket innebär att kol kan "gömmas" från dess nedbrytare i komplexa jordaggregat. Dessa processer är dock inte väl förstådda. Vi söker mycket motiverad postdoktor till ett tvärvetenskapligt projekt hos mikrobiell ekologi vid biologiska institutionen, Lunds universitet. Projektet fokuserar på att skapa en mikrofluidikmodell som efterliknar den fysikaliska och kemiska heterogeniteten som jordmikrohabitater utgör för organismer. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med mikrobiella ekologer, miljö- och markforskare och ingenjörer. Du kommer att vara en del av en aktiv forskningsgrupp vid institutionen för biologi (https://www.biology.lu.se/research/research-groups/microbial-ecology) och samarbeta med ingenjörer vid Institutionen för biomedicinsk teknik (http://bme.lth.se/research-pages/nanobiotechnology-and-lab-on-a-chip/). Den tvärvetenskapliga miljön kommer att ge kandidaten stora möjligheter att lära sig nya färdigheter och metoder allt från biologi över spektroskopi till teknik.

Arbetsuppgifter
De viktigaste uppgifterna i en postdoktoranställning är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, men upp till 10% av arbetstiden. Anställningen inkluderar möjlighet till tre veckors utbildning i undervisning och lärande på högre nivå.

Arbetsuppgifter inkluderar:

 • Utveckling av metoder för att skapa heterogenitet på mikroskalan, både fysiska och kemiska, i mikrofluidiskchip
 • Utveckla sätt att inkludera optiska fönster för spektroskopianalyser i chip
 • Utveckla sätt att analysera mikroskopiska data från chip, via automatiserad bildanalys och självlärande algoritmer
 • Arbeta i tätt samarbete med biologer som utför mikroskopiska experiment i de nyutvecklade chippen
 • Arbeta i tätt samarbete med en postdoktor vid MaxLab IV som utför synkrotronanalys i chip, och en spektroskopist som utför Raman- och FT-IR-analys i chip
 • Bidra aktivt till en positiv och kreativ arbetsmiljö i gruppen

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (detta kan justeras baserat på till exempel dokumentation av föräldraledighet eller militärtjänst).

Specifika krav:

 • Doktorsexamen i teknik, med inriktning mot mikrofluidik eller annat relevant ämne
 • Erfarenhet av utveckling av mikrofluidiskchip
 • Erfarenhet av eller starkt intresse för biologiska och / eller miljörelaterade  tillämpningar
 • Erfarenhet av bildanalys, modellering och självlärande algoritmer eller villigheten att förvärva dessa färdigheter
 • Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska
 • Bra kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta bra med andra medlemmar i forskargruppen

Bedömningsgrunder

 • Dokumenterad förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet
 • Hög intellektuell kapacitet och problemlösningsförmåga
 • Teknisk och analytisk förmåga, organisationsförmåga
 • Entusiasm, engagemang och förmåga att arbeta både självständigt och inbäddat i forskningsgruppen.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla: 

 • Personligt brev  
 • Resumé / CV, inklusive datum för offentligt doktorandförsvar eller motsvarande, avhandlingens titel, tidigare arbetslivserfarenhet, nuvarande position, akademiska meriter och specialkompetens  
 • Fullständig lista över publikationer  
 • Allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst en sida)  
 • Namn, relation till och kontaktinformation över två professionella referenser  
 • Kopia av doktorsexamen och andra intyg / betyg som du anser relevanta

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-10-01 eller enligt överenskommelse i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2620
Kontakt
 • Edith Hammer, biträdande universitetslektor, +46732441968, edith.hammer@biol.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46462224853, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-08-24
Sista ansökningsdag 2020-09-30

Tillbaka till lediga jobb