Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Särskild ämnesbeskrivning
Anställningen är en delad postdoktoranställning mellan avdelningen för Synkrotronljusfysik och strålrören Bloch och Veritas vid MAX-IV.  Bloch är ett instrument för ARPES (vinkel-upplöst fotoelektronspektroskopi) och Veritas är ett verktyg för RIXS (resonant inelastisk röntgenspridning).

Bloch-strålröret utgörs av två grenar som är avsedda för fotoelektronspektroskopi med hög upplösning.  Placeringen är på 1.5 GeV-ringen och den använder en elliptiskt polariserande undulator som fotonkälla. Gren 1 är avsedd för högpresterande ARPES, idealisk för mätning av energidisperioner. Sex ultrahögt vakuum-kammare är anslutna med en radiell distributionskammare. Förutom huvudanalysskammaren finns det två flexibla och väl utrustade preparationskammare (för höga och låga ångförångningskällor), ett sveptunnelmikroskop, en provlagringskammare och en snabblåsning.  Analyskammaren har en motoriserad sexaxlad manipulator med möjlighet att kyla prover till under 20 K, kombinerad med en högpresterande deflektorbaserad DA30 halvsfärisk analysator från ScientaOmicron.  Mätning av avböjningsläge möjliggör mätning av fermiytor utan att behöva rotera provet, vilket är fördelaktigt vid mycket små eller inhomogena prover samt för en fast polarisationsgeometri.  Gren 2 är i idrifttagningsfasen och kommer att fokusera på ”spinupplöst ARPES” och några få flexibla provmiljöinställningar.

Veritas är ett inelastisk röntgenspridning strålrör.  Spektrometern är optimerad för mjukröntgenområdet mellan 275 och 1500 eV som inkluderar K-resonanserna hos kol, kväve och syre och övergångsmetallers L-resonanser.  För att uppnå hög energiupplösning är spektrometern cirka 10 m lång och för att uppnå hög upplösning avseende rörelsemängdsförändring kan den rotera 120 grader i det horisontella planet.

Den vetenskapliga inriktningen för denna anställning är korrelerade elektronsystem, företrädesvis där ARPES och/eller RIXS kan vara användbara tekniker.  Projektet kommer att inledas med en utvärdering av perovskitmaterial men möjlighet kommer också finnas för att utveckla sina egna vetenskapliga intressen inom det bredare området för korrelerade elektronsystem.  Den anställde kommer att få tillgång till de resurser Synkrotronljusfysik kan erbjuda – av särskilt intresse här kommer att vara tillväxt- och karakteriseringsförmågan för gruppen Magnetism och Supraledning inom avdelningen.  Perovskitmaterial erbjuder stora möjligheter för studier av elektroniska effekter, med kontroll som ges genom noggrant val av komponentjoner och dopning.  Ofta finns det en metall-isolatorövergång förknippad med starka förändringar i elektronisk transportförmåga och ett utpräglat samspel mellan spin-, gitter-, orbital- och laddnings-frihetsgrader.  Med hjälp av ARPES och RIXS finns möjligheten att undersöka båda sidor av metall-isolatorövergången.  Till exempel kan den elektroniska strukturen i metalliskt tillstånd studeras noggrant med ARPES, där kvasipartikelns exciteringar kan utforskas.  I det isolerande tillståndet kan man utforska elementära exciteringarna med rörelsemängdsupplösande RIXS.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Anställningen som postdoktor är delad mellan avdelningen för Synkrotronljusfysik och strålrören Bloch och Veritas vid MAX-IV.  Du kommer att vara anställd vid avdelningen för Synkrotronljusfysik men främst placerad på MAX IV.  Arbetet kommer att fördelas lika mellan vetenskaplig forskning och arbetet med drift och utveckling av Bloch och Veritas.

Den vetenskapliga forskningen kommer inledningsvis att fokusera på de perovskitmaterial som diskuterats ovan.  Dessutom kommer den anställde att uppmuntras och stödjas att bygga och utveckla sitt eget vetenskapliga program. Den anställde kommer också att ha möjligheter att hjälpa till med handledning av examensarbeten och doktorander.

Den anställde kommer att vara involverad i driften och utvecklingen av strålrören Bloch och Veritas.  Detta kommer att involvera deltagandet i den dagliga driften, inklusive att ta en del av användarsupport samt att hjälpa till med idrifttagning och underhåll.  Den exakta uppdelningen mellan Bloch och Veritas kommer att fastställas genom diskussion med den anställde och kan variera när som projektet utvecklas.  Den primära tekniska utvecklingen är av ”spinupplöst ARPES”.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av vinkelupplöst fotoelektronspektroskopi och/eller rörelsemängdsupplöst inelastisk spektroskopiteknik.
 • Erfarenhet av synkrotronljusbaserade experimentella tekniker.
 • Erfarenhet av forskning om korrelerad elektronfysik.
 • Erfarenhet av ultrahögt vakuuminstrumentering.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2700
Kontakt
 • Elizabeth Blackburn, professor, +46 46 222 7152
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-09-04
Sista ansökningsdag 2020-09-28

Tillbaka till lediga jobb