Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Postdoktorn skall experimentellt forska inom förbättring av konvektiv värmeöverföring i mikrokanaler framställda genom 3D printing eller additiv tillverkningsmetodik (AM). Mikrokanalerna kommer att ha olika ytstruktur kopplad till tillverkningen (AM). Kanalerna är avsedda för kylning av heta komponenter i gas turbiner där våtgas ingår som bränsle.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn skall i huvudsak ägna sig åt forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20 % av anställningstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Postdoktorn förväntas samverka med examensarbetare, doktorander, handledare och gästforskare samt aktivt delta i möten och seminarier. Forskningen sker i nära samarbete med Siemens Energy AB, Sverige.

I arbetsuppgifterna ingår:

 • experimentell undersökning av konvektiv värmeöverföring i laborativ miljö.
 • anpassning och utveckling av testriggen för att förbättra möjligheterna för experiment avseende värmeöverföring och fluiddynamik.
 • design av innovativa mikrokanaler.
 • utveckling av unika mikrostrukturerade ytor för förbättrad värmeöverföring.
 • analys av experimentella data och framtagande av korrelationer.
 • baserat på genomförda experiment och analyser förväntas postdoktorn tillsammans med handledare och industripartner kunna publicera resultat i välrenommerade och relevanta vetenskapliga tidskrifter.

Behörighet
För att anställas som postdoktor krävs att den sökande har en doktorsavhandling i ett för anställningen relevant forskningsområde/ämne eller annan motsvarande internationell examen inom anställningens ämnesområde. Doktorsexamen skall ha avlagts högst tre år innan ansökningstidens utgång.

Vidare förväntas att:

 • ämnesområdet för doktorsavhandlingen är inom maskinteknik (termo-fluid dynamik), kemiteknik (transportprocesser, enhetsoperationer).
 • den sökande har god muntlig och utmärkt skriftligt förmåga i engelska.

Bedömningsgrund
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Experimentell expertis inom infraröd termografi och flytande kristallteknik.
 • Förmåga att publicera i högt rankade tidskrifter.
 • Erfarenhet och kunskap om värmetransport i gasturbiner.
 • Målmedvetenhet, självständighet och forskningsambitioner.

Forskningen sker i nära samarbete med R & D personal vid Siemens Energy AB, Sverige. Den avser främst strömningsmekanik, konvektiv värmeöverföring, och termiska mättekniker. Samarbetsförmåga, initiativrikedom och självständighet bedöms också liksom hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar forskargruppen och kan bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Postdoktoranställningen är en heltidsanställning under två år. Anställningen följer “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan Lund Universitet, SACO-S, OFR/S och SEKO, daterad 4 September 2008.

Ansökningsförfarande 
Ansökan skall skrivas på engelska. Ansökan i pdf format skall laddas upp i Lunds universitets rekryteringssystem och skall innehålla följande dokument:

 • ett introduktionsbrev i vilket den sökande beskriver sig själv, sitt specifika intresse samt hur den sökande passar in på den beskrivna anställningen (max 2 sidor).
 • curriculum vitae, CV.
 • publikationslista.
 • kopia av bevis över doktorsexamen samt andra betyg eller certifikat den sökande önskar åberopa.
 • kontaktuppgifter till minst två referenser.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, dock senast 2020-12-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2717
Kontakt
 • Bengt Sundén, +46462228605, bengt.sunden@energy.lth.se
 • Magnus Genrup, +46462229277, magnus.genrup@energy.lth.se
 • Zan Wu, +46462228604, zan.wu@energy.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-08-27
Sista ansökningsdag 2020-09-17

Tillbaka till lediga jobb