Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter
Monoklonala antikroppar (mAbs) är konstruerade proteiner som kan fungera som ersättande antikroppar i immunsystemet. På grund av deras stora potential i t.ex. cancerbehandling lockar de enorm uppmärksamhet från läkemedelsindustrin. Samtidigt är formuleringen av injicerbara mAb-lösningar med hög koncentration mycket utmanande eftersom den ofta är starkt begränsad på grund av hög turbiditet och / eller hög viskositet. I detta projekt syftar vi till att skapa en strategi för att förstå ursprunget till detta beteende och förutsäga det från låg koncentrationsdata och mAb-molekylstruktur. Den postdoc vi söker kommer att tillämpa en mängd olika statiska och dynamiska spridningstekniker (baserade på ljus, röntgen och neutroner) på mAb-prover, inklusive Diffusing Wave Spectroscopy (DWS), neutron spin echo (NSE) och röntgenfoton korrelationsspektroskopi (XPCS) och att analysera data. Han/hon kommer också att etablera mAb-fasdiagram och nära samarbeta med simulatorer och teoretiker i ett samordnat arbete för en bättre förståelse av det komplexa lösningsbeteendet för mAbs.

Projektet kommer utföras vid Lunds universitet, Sverige, avdelningen för fysikalisk kemi.

Kvalifikationer

 • PhD i ”Soft Matter” fysik, fysikalisk kemi eller liknande med en stark biofysikalisk-kemisk bakgrund
 • Erfarenhet av protein- och kolloidvetenskap
 • Erfarenhet av spridningstekniker applicerade på mjuka och biologiska material
 • Erfarenhet av analys av spridningsdata
 • Erfarenhet av samarbete med teoretiker och simulatorer
 • Erfarenhet av att fastställa proteinfasdiagram
 • Erfarenhet av beredning och hantering av proteinprover

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

De sökande ska sända CV med personligt brev som beskriver deras kvalifikationer samt motivering till varför anställningen söks. CV och personligt brev ska skrivas på engelska.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2741
Kontakt
 • Anna Stradner, professor, +46 46 222 82 14, anna.stradner@fkem1.lu.se
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-09-03
Sista ansökningsdag 2020-09-16

Tillbaka till lediga jobb