Lunds universitet, avd för medicinsk strålningsfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Beskrivning
Radionuklidterapi är en form a strålbehandling där radioaktiva ämnen, så kallade radiofarmaka, administreras  för behandling av tumörsjukdom. Vissa radionuklidterapier möjliggör för en ”teragnostiska” metod där en diagnostisk PET-bildtagning görs före eller efter radionuklidbehandling med samma eller en syster radiofarmaka.

Forskargruppen i nuklearmedicinsks fysik vid  avdelningen för medicinsk strålningsfysik har en lång erfarenhet av patient-specifik bildbaserad dosimetri inom radionuklidterapi. Vår beräkningsplattform, kallad LundADose, innehåller program för kvantitativ tomografisk rekonstruktion av SPECT-bilder, planar bildkvantifiering och analys, CT-kalibreringsmetoder och ett antal verktyg för bearbetning och analys av bilddata inklusive bildsegmentering, farmakokinetisk kurvanpassning samt voxel-baserad beräkning av absorberad dos.  Dessutom har vi utvecklat  ett internationellt erkänt Monte Carlo  program  SIMIND för  simulering av nuklearmedicinska scintillationkameror och SPECT-system. Det senaste tillskottet till vårt programpaket inkluderar modellering av PET-system och bearbetning av PET-bilder., t.ex.  68Ga 177Lu-DOTA-TATE.

Forskargruppen arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvård och har medlemmar som är kliniskt aktiva sjukhusfysiker och onkologer. Som ett led i detta samarbete har vårt dosimetripaket LundADose använts som en del av kliniska prövningar och flera kliniskt orienterade projekt. Vi har också ett omfattande internationellt samarbete och deltar i EANM Dosimetry-kommitten samt projekt som drivs inom IAEA och ICRU samt EU-finansierade forskningsinitiativ.

Fokus för denna postdoc position kommer främst att vara inom området patient-specifik bild-baserade dosimetri och bildanalys, med särskilt fokus på 177Lu-DOTA-TATE behandling av neuroendokrina tumörer. Specifikt syftar projektet till att analysera befintliga data om farmakokinetik av njurar och tumörer på populationsnivå. Vi strävar också efter att undersöka användningen av faltning-baserade neurala nätverk för bildanalys av nukleärmedicinska bilder genom implementering av tillgängliga mjukvarupaket.

Kvalifikationer
Uppgifterna för postdoktor tjänsten syftar främst till utveckling av matematiska, statistiska och bildbehandlingsverktyg för att extrahera och kombinera information från medicinska bilder,som ska tillämpas i intern dosimetri för radionuklidterapi. Metodutvecklingen kommer att omfatta tillämpning av faltningsbaserade neurala nätverk för bildanalys. Parallellt med detta och för en verifiering av de utvecklade bildanalysverktygen omfattas projektet av experimentellt arbete med hjälp av 3D-utskriftstekniker. För att lyckas med dessa mål måste den sökande kunna visa dokumenterade matematiska färdigheter. Den sökande behöver också visa omfattande färdigheter i datorprogrammering (helst i Python, MATLAB eller IDL) och visa förmåga att överföra matematiska algoritmer till praktiska tillämpningar. En dokumenterad kunskap om interndosimetri, relaterad till radionuklidterapi är ett krav. Dessutom är en dokumenterad erfarenhet av användning av 3D-utskriftsteknik, inklusive fantomdesign och praktisk implementering, efter behov för valideringsändamål.

Arbetsuppgifter
Uppgifterna för post doc-tjänsten kommer huvudsakligen att ägnas åt  forskning. Tjänsten kan dock omfatta  tillfällig undervisning vid den sjukhusfysikerutbildning som ges vid  avdelningen för medicinsk strålningsfysik. Dessutom kan den sökande delta i handledning av doktorander och  examensarbete. Tillsammans kommer de uppgifter som rör undervisning och/eller handledning att vara högst  20% av tiden, beräknade under hela anställningsperioden. Fördelningen mellan forskning och undervisning kan förändras med tiden.

Anställningsperiod
Anställningen beräknas starta under hösten 2020 och vara på heltid under sammanlagt två år. Tjänsten är placerad vid avdelningen för medicinsk strålningsfysik, Lunds universitet.

Kompetens
Kvalificerad för anställning till tjänsten som postdoktor är den person som har avlagt doktorsexamen i medicinsk strålningsfysik eller motsvarande ämnesområde högst sex år före ansökningstidens slut. Den sökande ska kunna visa dokumenterade matematiska färdigheter, en utmärkt förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift, omfattande datorprogrammeringsfärdigheter, välgrundade kunskaper i individanpassad interndosimetri samt utveckling av fantomer med hjälp av 3D-utskrivningmetoder.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2743
Kontakt
  • Michael Ljungberg, avdelningsföreståndare, +4646173565
  • Katarina Sjögreen-Gleisner, universitetslektor, +46 46 173133
  • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-09-11
Sista ansökningsdag 2020-09-29

Tillbaka till lediga jobb