LTH, Institutionen för Designvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Anställningen är vid avdelningen för Ergonomi- och aerosolteknologi, men huvuddelen av arbetet kommer att utföras på MAX IV-laboratoriet.

Ergonomi och aerosolteknologi (http://www.eat.lth.se/) är en av flera avdelningar vid institutionen för Designvetenskaper (http://www.design.lth.se/) vid Lunds Tekniska Högskola (LTH), som är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

MAX IV är Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur och är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning. MAX IV är en del av Lunds universitet och när anläggningen är klar förväntas mer än 2 000 forskare årligen besöka anläggningen för att genomföra experiment inom material och livsvetenskaper.

Ämnesområde - Aerosolstudier genom tillämpad spektroskopi

Aerosolvetenskap handlar om aerosoler - luftburna partiklar i storleksområdet nanometer till mikrometer: deras egenskaper, mätmetoder, hälsorisker, klimatpåverkan, renrumsteknologi, nanoteknik och läkemedelsapplikationer. Aerosolgruppen i Lund har lång erfarenhet av att arbeta med nationella och internationella projekt och driver ett välutrustat aerosollaboratorium.

FinEstBeAMS är ett strålrör vid MAX IV fokuserat på studier inom material- och atmosfärsvetenskap. Vid FinEstBeAMS använder man sig av synkrotronljus i våglängdsområdet från ultraviolett till mjukröntgen för att studera allt från elektronstrukturer i fria atomer, molekyler, kluster och aerosoler, till detaljerad karaktärisering av ytor och gränssnitt, inkluderat både statiska och dynamiska förlopp.

Tekniker som nu finns tillgängliga på MAXIV har öppnat upp nya möjligheter för forskningen inom många områden, och så även aerosolvetenskap. Att implementera högupplöst spektroskopi kan öppna upp för nya typer av studier som kan generera ny detaljerad förståelse av partikelegenskaper såväl som kemiska transformationer och förlopp. Detta kan i sin tur besvara frågor relaterade till klimat och hälsa, vilka är av stor vikt för samhället. Projektet är ett samarbete mellan LTH och MAX IV-laboratoriet för att stärka aerosolvetenskap vid MAX IV. Ett av de huvudsakliga målen för projektet är att utveckla en provmiljö för in-situ studier av aerosoler på FinEstBeAMS.

Arbetsuppgifter

Vi letar efter en postdok-kandidat för en 2-årig tjänst i teamet kring strålröret vid FinEstBeAMS. Fokus för tjänsten är att utveckla instrumentering för aerosolforskning vid MAXIV (och specifikt vid strålröret FinEstBeAMS), samt bedriva forskning inom aerosolvetenskap med hjälp av synkrotronbaserade tekniker. I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar (men begränsas inte till):

 • Huvuduppgiften är utveckling av ett system för studier av aerosoler; design, konstruktion och idrifttagning av en provmiljö för studier av gasburna partiklar ”in-flight” i strålröret vid FinEstBeAMS.
 • Aktivt deltagande i forskningsprojekt kopplade till den designade provmiljön, samt med andra applikationer av högupplöst röntgenspektroskopi inom aerosolvetenskap.
 • Främjande av utvecklingen av aerosolforskning vid andra strålrör på MAXIV (inkluderat både med mjuk- och hårdröntgen).
 • Användarstöd i allmänhet, och specifikt mot aerosolforskare,
 • Deltagande i workshops, konferenser och kommunikation
 • Bidra till ansökningar av externa forskningsmedel

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av självständigt experimentellt laboratoriearbete.
 • En dokumenterad erfarenhet inom aerosolteknik, synkrotronbaserad röntgenspektroskopi, och / eller andra för tjänsten relevanta områden.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga

Övriga bedömningsgrunder:

 • Färdigheter i att kommunicera vetenskap.
 • Erfarenhet av experimentell aerosolvetenskap och/eller atmosfärskemi är särskilt meriterande.
 • Erfarenhet av instrumentutveckling, i synnerhet inom aerosolvetenskap.
 • Erfarenhet från röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) och/ eller röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS).
 • Viss erfarenhet av avancerad dataanalys, CAD-design och programmering.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2764
Kontakt
 • Jenny Rissler, +46(0)701518426, jenny.rissler@ri.se
 • Antti Kivimäki, +46(0)702638383, antti.kivimaki@maxiv.lu.se
 • Axel Eriksson, +46(0)462229519, axel.eriksson@design.lth.se
 • Noelle Walsh, +46(0)730729468, noelle.walsh@maxiv.lu.se
Publicerat 2020-08-31
Sista ansökningsdag 2020-09-22

Tillbaka till lediga jobb