Lunds Universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Hur biologiska kompasser, som styr insekters rörelse över jorden, anpassats för att guida sina ägare genom olika typer av miljöer är en öppen fråga. Projektet syftar mot en första, djupgående undersökning av detta, där vi kommer att fokusera på neurala anpassningar av de sydafrikanska dyngbaggarna. Grundläggande skillnaderna mellan olika typer av miljöer är ljusnivå, mängd direkt solljus och bottensubstratets sammansättning. Jämförande studier av olika typer av navigatörer från olika typer av miljöer är av yttersta vikt för en komplett och anpassningsbar formuleringen för hur en agent, likt en insekt eller robot, kan orientera genom miljöer av olika komplexitet.

Projektet inkluderar beteendestudier i fält, högteknologiska spårningstekniker (differentiell GPS och olika typer av höghastighetskamerasystem), videoanalys, morfologiska och molekylära ögonvävnadsstudier samt visuella rekonstruktioner utifrån modellartens synsystem. Projektet kommer även att inkludera neuroanatomiska studier och microCT-undersökningar med syftet att kartlägga relevanta sinnesstukturer och nervbanor i våra modelldjur.

Projektet innefattar beteendestudier i fält i Sydafrika (3-8 veckor per år). Sammantaget är detta ett projekt väl lämpat för studenter med en bakgrund i och ett intresse för neurobiologi, beräkningsbiologi och beteende.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • MSc i Molekylärbiologi / Neurobiologi eller närliggande område.
 • Utmärkta kunskaper i engelska, både i läsförståelse och skrift.
 • Mycket god förmåga till proaktivt och självständigt arbete.
 • Praktisk erfarenhet av video- och bildanalys.
 • Praktisk erfarenhet av beteendestudier i fält

Det är vidare starkt meriterande om kandidaten kan demonstrera:

 • Erfarenhet av datahantering, statistik och Matlabprogrammering.
 • Praktisk erfarenhet av beteendestudier i fält
 • Erfarenhet av 3-D rekonstruering i Amira (eller motsvarande)

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2767
Kontakt
 • Marie Dacke, professor, +46 46 222 93 36, marie.dacke@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-09-01
Sista ansökningsdag 2020-09-22

Tillbaka till lediga jobb