Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Inom institutionens avdelningar värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Forskargruppen för cancerepidemiologi och strålning
Våra studier syftar till ökad kunskap om hur samverkan mellan våra gener, livsstil, kroppsform påverkar bröstcancerrisk. Dessutom hur samverkan mellan dessa faktorer och tumör samt tumörmarkörer är kopplade till prognos i olika behandlingsgrupper av bröstcancerpatienter. Vi använder ett integrerat synsätt där vi kombinerar information från enkäter, kroppsmått, tumörvävnad, blodprover, journal med register för optimal uppföljning. Vi har tidigare rapporterat om hur vanliga livsstilsfaktorer som kaffe, rökning och alkohol är kopplat till bröstcancerprognos i olika behandlingsgrupper, men mer forskning kvävs. Vi bedriver även vidareutbildningskurser för läkare, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor inom strålbehandling, säker cytostatikahantering, kliniska prövningar och i allmän onkologi.

Forskargruppen söker nu en doktorand för forskarutbildning i doktorandprojekt "Samband mellan värdfaktorer och tumörmarkörer i bröstcancer". Anställningen är på heltid under fyra år. Föreslaget tillträdesdatum är den 1 oktober 2020 eller enligt överenskommelse. 

Arbetsuppgifter
Doktorandprojektet avser studier inom bröstcancer med integrativ epidemiologisk metod där vi undersöker hur värdfaktorer och tumörfaktorer samverkar avseende prognos i olika behandlingsgrupper. Två av delprojekten innebär evaluering av tumörmarkörer. Epidemiologiska analysmetoder används.

Kvalifikationer
Studier inom läkarprogrammet - minst 8 terminer, vilket inbegriper ämnena onkologi och kirurgi på läkarprogrammet, samt 2 genomförda sommarprojekt, inom området bröstcancerforskning med integrativ epidemiologisk metod krävs för genomförandet av doktorandprojektet.

Sökande ska också ha mycket goda kunskaper i engelska - både muntligt och skriftligt.

Särskilt meriterande

  • Tidigare erfarenhet av SPSS eller liknande statistikprogram från tidigare projektarbeten med stora databaser.
  • Deltagande i sommarforskarskola som förberedelse inför doktorandutbildning.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2791
Kontakt
  • Helena Jernström/huvudhandledare, 046-177619
  • Anne Vähäniemi/personalsamordnare, 046-2228758
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-08-28
Sista ansökningsdag 2020-09-17

Tillbaka till lediga jobb