Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Det är tveksamt om dagens riskbedömningar av bekämpningsmedel räcker för att bedöma effekter på den biologiska mångfalden. Bedömning av direkta effekter på terrestra och vattenlevande organismer bygger generellt på laboratorietester med ett fåtal arter. Indirekta effekter, t ex nedgång i fågelpopulation som en effekt av födobrist orsakad av användning av insecticid, bedöms vanligen inte. Fältstudier och mesokosmer används ibland i bedömningarna för att undersöka både direkta och indirekta effekter i terrestra respektive akvatiska miljöer. I dessa exponeras organismer på flera nivåer i näringskedjan samtidigt för ämnet eller produkten men resultaten av dessa är svårtolkade och studierna anses ofta inte vara tillräckligt tillförlitliga för att användas i riskbedömningen. Dessutom beaktar riskbedömningarna inte det faktum att biologisk mångfald inte bara påverkas av det bedömda bekämpningsmedlet, utan även kontinuerligt påverkas av andra faktorer, såsom landskapets struktur.

Vi söker en disputerad person med god vana av kunskapssammanfattning och forskningsutvärdering som i två parallella myndighetsuppdrag ska delta i arbetsgruppens arbete med att 1) ta fram en metodutveckling för bedömning av effekter av bekämpningsmedel på biologisk mångfald och 2) ta fram en litteratursammanställning om hur strukturella landskapsförändringar och användning av bekämpningsmedel kan samspela i sin påverkan på biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Ytterligare institutionsarbete kan tillkomma.

Kvalifikationer

Krav

 • Doktorsexamen i biologi, miljövetenskap, agronomi eller motsvarande med inriktning mot ekologi
 • God kunskap om forskning kring ekologiska problemställningar i det svenska jordbrukslandskapet
 • Erfarenhet av att syntetisera vetenskaplig information
 • Dokumenterad erfarenhet av samverkan med myndigheter i utvärderingsuppdrag

Meriterande

 • Erfarenhet av vetenskaplig publicering
 • Erfarenhet av agroekologiska utredningsuppdrag
 • Goda kunskaper i landskapsekologi

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast till och med 2020-12-31
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2886
Kontakt
 • Henrik Smith, professor, +46 46 222 93 79, henrik.smith@biol.lu
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-09-15
Sista ansökningsdag 2020-09-29

Tillbaka till lediga jobb