Lund University, Faculty of Engineering, LTH, Department of Physics

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Forskningen vid avdelningen för fasta tillståndets fysik fokuserar på olika aspekter av halvledarfysik och inkluderar allt från materialfysik till kvantfysik, samt olika tillämpningar. Avdelningen leder även NanoLund, en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för nanovetenskap och nanoteknologi vid Lunds universitet.

Avdelningen för fasta tillståndets fysik och NanoLund ligger i den internationella frontlinjen inom forskning om halvledande nanotrådar, både inom materialväxt och karakterisering, såväl som inom deras användning i olika komponenter och i experiment inom grundläggande kvantfysik. Teoretisk forskning om nanotrådar och andra nanostrukturer bedrivs i nära samarbete med de experimentella aktiviteterna. Den här tjänsten baseras på ett nära samarbete med Center for Quantum Devices (QDev) vid Köpenhamns Universitet. För mer information se: www.ftf.lth.se, www.nano.lth.se, www.qdev.nbi.ku.dk/

Topologiska material och topologiska tillstånd är just nu ett av de mest aktiva forskningsområdena inom kondenserade materiens fysik. Fältet är å ena sidan intressant som ren grundforskning eftersom det finns förutsägelser som står ut som exceptionella och konstiga till och med i kvantvärlden, till exempel fraktionaliserade tillstånd, icke-lokala frihetsgrader och så kalled icke-abelsk statistik som skiljer sig dramatiskt från vad vi är vana med för fermioner och bosoner. Å andra sidan kan dessa exotiska egenskaper kanske användas i nya kvantteknologier, exempelvis i topologiska kvantdatorer.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som forskare ingår främst att bedriva forskning. Den här tjänsten är inom teoretisk kondenserade materiens fysik och fokuserar på ny fysik och fenomenologi för icke-lokala och icke-abelska Majoranatillstånd i supraledar-halvledar hybridstrukturer. Den är en del av ett nyligen etablerat forskningsprogram finansierat av ett ERC Synergy grant som involverar experimentella och teoretiska projekt i nära samarbete. Projektet genomförs i nära samarbete med forskargrupper vid det närliggande (1 timme med tåg) Center for Quantum Devices vid Niels Bohr institutet, Köpenhamns universitet.

Forskaren förväntas samarbeta med experimentalister och teoretiker inom projektet, och bidra till handledning (t ex som biträdande handledare) av examensarbetare och doktorander.

Krav för anställningen

 • Doktorsexamen i fysik.
 • Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • Erfarenhet av forskning inom områden av teoretisk kondenserade materiens fysik som är relevanta för tjänsten.

Meriterande för anställningen
Specifika bedömningskriterier:

 • Erfarenhet av teoretisk forskning om Majoranatillstånd i supraledar-halvledar hybridstrukturer.
 • Dokumenterad erfarenhet från samarbeten med experimentella forskargrupper.
 • God kunskap inom teori för kvanttransport, speciellt för supraledande system.
 • Erfarenhet från handledning (t ex som biträdande handledare) för studenter (examensarbetare eller doktorander).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Tidsbegränsad anställning, 2 år, 100%.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla:

 • CV.
 • Beskrivning av tidigare forskningserfarenhet, speciellt inom områden av relevans för den aktuella tjänsten.
 • Kontaktinformation till minst två referenser.
 • Kopior av diplom och betyg.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2968
Kontakt
 • Martin Leijnse, +46703571138.
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-09-30
Sista ansökningsdag 2020-10-21

Tillbaka till lediga jobb