Lunds universitet, institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Gruppen för teoretisk partikelfysik ledigkungör en tvåårig anställning som postdoktor i partikelfysikfenomenologi, med början under hösten 2021 eller efter överenskommelse.

Lundagruppen för teoretisk partikelfysik består av tio seniora forskare, sex postdoktorer och tio doktorander. Rikkert Frederix, Leif Lönnblad, Stefan Prestel, Malin Sjödahl, Torbjörn Sjöstrand, Korinna Zapp och Gösta Gustafson (emeritus) arbetar med olika aspekter av QCD och fenomenologi vid kolliderare, med tonvikt på utveckling och tillämpningar av händelsegeneratorer. Johan Bijnens arbetar huvudsakligen med hadron- och flavourfysik, främst med hjälp av kiral störningsteori. Johan Rathsman och Roman Pasechnik arbetar i första hand med fenomenologi för fysik bortom standardmodellen, särskilt Higgsfysik och unifierade gaugeteorier. Vidare information om gruppen är tillgänglig på webbsidan http://particle.thep.lu.se/

Gruppen har goda relationer med den experimentella partikelfysikgruppen i Lund, som är medlem i ATLAS och ALICE, och som också studerar möjligheterna till experiment i fundamental fysik vid den European Spallation Source som nu konstrueras i Lund och i letandet efter mörk materia.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn skall arbeta med ämnen relaterade till simulering av tungjonskollisioner inom ramen för ERC-projektet collectiveQCD. Detta projekt leds av Korinna Zapp, och involverar utveckling av nya modeller som både beskriver kollektiva effekter och jetutsläckning samt implementation av dessa i händelsegeneratorer. Projekten involverar också studier av observabler för sådana effekter, inte bara i tungjonskollisioner utan även i mindre kollisionssystem.

Bedömningsgrunder och kvalifikationer
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Du som söker ska ha avlagt doktorsexamen i teoretisk partikelfysik eller närliggande ämne senast 3 år innan ansökningstidens utgång. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. I första hand söker vi forskare med gedigen erfarenhet inom tungjonsfysik.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Ansökningsförfarande
Ansökan sker elektroniskt med användande av Lunds universitets rekryteringssystem, https://www.lu.se/vacancies eller https://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss. På utlysningens länkade sida skall du klicka på knappen "Logga in och sök jobbet" och därefter följa instruktioner. Ansökningar som i stället skickas direkt till någon av gruppmedlemmarna kan ej beaktas.sökan skall innehålla ett CV (inkl en kopia på doktorsdiplom), en kort beskrivning av din forskningsplan, samt publikationslista.

Tre referenspersoner ska anges och dessa ska instrueras att skicka rekommendationsbrev direkt till korinna.zapp@thep.lu.se senast sista ansökningsdatum.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2021 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3008
Kontakt
  • Korinna Zapp, forskare, korinna.zapp@thep.lu.se
  • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-10-26
Sista ansökningsdag 2020-12-01

Tillbaka till lediga jobb