Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för Förbränningsfysik har under flera decennier byggt upp en världsledande verksamhet inom området laserdiagnostik av förbränningsprocesser. Verksamheten innefattar såväl aktiviteter för grundläggande förståelse av fysiken bakom de tekniker som används samt även rena tillämpningar av dessa tekniker för korrekta mätningar av t.ex ämneskoncentrationer och temperaturer. Av väsentlig betydelse för verksamheten är de tekniker som skall användas för studier av turbulent förbränning i allmänhet och gasturbiner i synnerhet. För att stärka denna verksamhet, där optimal utrustning finns, utlyser vi nu en forskartjänst.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som forskare  ingår främst att bedriva forskning. Syftet med arbetet är att utveckla och tillämpa olika laserdiagnostiska tekniker för studier av turbulent förbränning med stark anknytning till praktisk stationär förbränning, inte sällan med stark industriell relevans.  Den teknik som i första hand är av intresse är laser-inducerad fluorescens. Arbetet kommer dels att bestå av grundläggande studier samt dels att tillämpa de tillsammans med externa intressenter, t.ex. olika industrier. I arbetsuppgifterna infår även säkerhetsarbete inom avdelningen.

Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Krav för anställningen

 • Avlagd doktorsexamen inom ämnet för arbetsområdet.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet och kunskap i laser/optisk teknik för mätning av ämneskoncentration och temperatur.
 • Erfarenhet från forskning relaterad till gasturbin förbränning.
 • Förmåga att på ett oberoende sätt planera och utföra forskningsprojekt tillsammans med externa intressenter.
 • Erfarenhet från säkerhetsarbete relaterat till arbetsbeskrivningen.

Meriterande för anställningen

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.
 • Det är en fördel om den sökande har haft nära forskningssamarbete med industri.

Forskningen är i många aspekter interdisciplinär och därför är en bred kompetens och erfarenhet från aktuella områden fysik, spektroskopi och förbränning är av värde. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms kunna bidra till att bygga upp och stärka det aktuella forskningsområdet vid avdelningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning, 1 år, 100%

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
 • Dokumenterad erfarenhet från relevant säkerhetsarbete.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3072
Kontakt
 • Marcus Aldén, +46462227657, marcus.alden@forbrf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-10-14
Sista ansökningsdag 2020-10-28

Tillbaka till lediga jobb