Lunds universitet, Universitetsförvaltningen, Sektionen HR

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Sektionen HRs huvuduppgift är att stödja verksamheten vid Lunds universitet i det personalpolitiska arbetet. Sektionen har även i uppdrag att stötta chef-och ledarskapsutveckling samt karriärutveckling. Sektionen underlättar och skapar förutsättningar för verksamheten att följa lagar och regler genom att ta fram universitetsgemensamma styrdokument, rutinbeskrivningar och verktyg inom området liksom kartlägger, utvecklar och följer upp processer inom HR-området. I uppdraget till sektionen finns även att stötta arbetet kring universitetets internationella medarbetare.

För att lyckas med universitetets vision behöver sektionen HR också vara i världsklass. Det blir vi genom att säkerställa att Lunds universitet är en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare, att vi har goda förutsättningar för att alla medarbetare ska behandlas lika och att HR-perspektivet är en självklar del i verksamheten. Vill du vara med och bidra i detta utvecklingsarbete?

Sektionen HR tillhör organisatoriskt den gemensamma förvaltningen som arbetar universitetsövergripande och tillsammans med HR-organisationen på fakulteterna arbetar vi för att ge stöd åt verksamheten. Sektionen har drygt 40 medarbetare och är indelad i tre avdelningar: HR Systemstöd och kompetensutveckling, Arbetsgivarstöd samt Verksamhetsnära HR-tjänster. Som avdelningschef ingår du i sektionens ledningsgrupp och rapporterar till sektionschefen tillika universitetets HR-direktör.

På avdelningen arbetar för närvarande 13 personer bland annat med att ge internt process- och metodstöd för internutbildningar, förvalta och driva förbättringsarbete av universitetets gemensamma systemstöd inom HR-området samt med kvalitetssäkring av in- och utdata i våra system. Medarbetarna tar ett stort eget ansvar och är vana vid att driva självständiga uppdrag. Lunds universitet har påbörjat en digitaliseringsresa och avdelningen kommer att vara en part i det fortsatta arbetet med det utifrån ett HR-perspektiv.

Under de senaste åren har sektionen befunnit sig i en utvecklingsresa för att stärka HR-arbetet på Lunds universitet och som ett led i detta etableras en ny organisation på sektionen under 2020. Den nya organisationen ska bidra till att vi blir ännu bättre på att arbeta aktivt i HR-områdets framkant, att erbjuda professionellt HR-stöd med utgångspunkt i verksamhetens behov samt att säkerställa enhetliga HR-processer. Vi har kommit en bit på väg i utvecklingsarbetet och som avdelningschef är du med i den fortsatta implementeringen av den nya organisationen i samklang med universitets vision, sektionens verksamhetsplan och verksamhetens behov där ett nära samarbete med övriga avdelningar på sektionen HR är en förutsättning för att lyckas. Inom ramen för utvecklingsarbetet arbetar vi nu med att befästa samarbetsformer samt fastställa och implementera uppdrag, mål mm.

Angående chefsrollen

Chef- och ledarskap har en stor betydelse för att våra verksamheter, oavsett inriktning, når förväntade resultat och är enligt Lunds universitets strategiska plan en framgångsfaktor för att universitetet ska kunna säkerställa en god kvalitet inom forskning och utbildning. Chef vid Lunds universitet är den som har personal-, verksamhets- och budgetansvar, oavsett om du verkar inom akademin eller i en administrativ kontext och vi definierar chefsuppdraget i tre roller:

 • Rollen som arbetsgivare
 • Rollen som ledare
 • Rollen som verksamhetsansvarig

Kvalifikationskrav

Lunds universitet är en komplex organisation där autonomi, akademisk frihet och det kollegiala ledarskapet präglar kulturen. Vi är också en statlig myndighet och som det arbetar vi utifrån de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. Du behöver därför vara intresserad av att arbeta i en komplex organisation där samarbete och samverkan är centrala för att uppnå hållbara resultat. För att lyckas i uppdraget som avdelningschef har du:

 • akademisk examen inom HR eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för

uppdraget

 • dokumenterad chefserfarenhet
 • dokumenterad erfarenhet av att arbeta med förändringsprocesser i en större organisation
 • gedigen kunskap och erfarenhet inom HR
 • goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Personliga förmågor

Som person trivs du med att arbeta i en dynamisk miljö och den komplexa och decentraliserade organisationen kräver att du har lätt för att se helheter och koppla ihop samband. Du är samverkansinriktad och har en god förmåga att skapa kontakter och nätverk genom din kommunikativa stil. Som ledare är du utvecklingsorienterad och har modet att driva utvecklingsarbete framåt utifrån mål och riktning. Du besitter god förmåga att identifiera medarbetares potential och kompetens och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet.

Meriterande

 • erfarenhet av att driva frågor i en komplex organisation
 • erfarenhet av arbete med kompetensutvecklingsfrågor
 • erfarenhet av arbete med HR-systemstöd och digitalisering

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3138
Kontakt
 • Ann Silbersky Isaksson, +46462227157
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-10-08
Sista ansökningsdag 2020-11-01

Tillbaka till lediga jobb