Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Forskargruppen

LUDC är ett av världens största diabetescentra med cirka 300 anställda (forskare och övrig personal) som arbetar för att förebygga diabetes samt förbättra diagnostik och behandling av diabetes. För att nå dessa mål arbetar vi vid centret för att kombinera expertis inom genetik,epidemiologi, bioinformatik, molekylär och cell biologi, fysiologi och klinisk diabetes och endokrinologi

Forskningen kommer att bedrivas inom projektet ”Nya molekylära mekanismer bakom diabeteskomplikationer”. Kardiovaskulära komplikationer och njurkomplikationer är de främsta orsakerna till sjuklighet och dödsfall hos diabetiker. Med tanke på den stigande förekomsten av diabetes (förväntas uppgå till 700 miljoner människor i världen 2025), behöver vi förhålla oss till en befolkning som blir alltmer sjuk på grund av terapeutiska begränsningar, med en dödlighet som överstiger de flesta cancerformer. Det övergripande syftet med projektet är att identifiera mekanismer och signalvägar som ligger bakom initiering och progression av diabeteskomplikationer och som kan bli måltavlor för nya läkemedel.

Anställningen är på heltid under två år enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga uppgiften är att bedriva forskning. Som postdoktor kommer du att arbeta tillsammans med andra medlemmar i enheten för diabeteskomplikationer (https://www.ludc.lu.se/research/diabetic-complications). Vår grupp leder och deltar i flertalet nationella och internationella konsortia som studerar diabetes, diabetes-komplikationer och kardiovaskulära sjukdomar. Kandidaten kommer att arbeta i gränslandet mellan grund- och translationell forskning och han/hon förväntas ha utmärkta kommunikationsfärdigheter, vara villig att interagera med andra forskare och bidra till enhetens och centrets gemensamma mål.

Arbetet innebär användning av en stor repertoar av experimentella metodiker som är väletablerade i vårt laboratorium, exemplifierade men inte begränsade till listan nedan:

 • arbete med försöksdjur inklusive avel, genotypning och fenotypning av olika sjukdomsmodeller (gnagare), såväl som funktionella in vivo studier/läkemedelsinterventionsstudier. Longitudinella mätningar av blodtryck och endotelfunktion, glukos- och insulintoleranstester, insamling av blod och urin samt studier där metabola burar används
 • hantering av biologiska prover tagna från djur och människa (blod, urin, celler och biopsier), DNA-, RNA- eller proteinextraktion för vidare analys eller preparation av prover för snittning och histologi/immunohistokemi/immunofluorescence. Mikroskopi (t.ex. fluorescens, konfokal, EM) och stereologiska tekniker för kvalitativ och kvantitativ bildanalys och för realtidsstudier
 • grundläggande cell- och molekylärbiologiskt arbete, inklusive western-blot, ELISA, RT-PCR, geneditering, kloning, cell- och organkulturer (t.ex. proliferation, migration, apoptos, differentiering av cirkulerande endotelprogenitorceller
 • deltagande i planering och studiedesign tillsammans med PI och gruppmedlemmar
 • presentation av forskningsresultat vid seminarier, konferenser och andra relevanta sammanhang (både muntligt och skriftligt)
 • bidra till anslagsansökningar, rapportering av beviljade forskningsmedel och till att skriva etiska tillstånd
 • administration som är relaterat till arbetsuppgifter listade ovanför (kan inkludera beställning av reagenser, ta hand om utrustning och serviceavtal)
 • handledning av studenter på grund- och avancerat nivå som är engagerade i projektet

Kvalifikationer

Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.
Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

• god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga

Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

 • den sökande måste ha en PhD inom tjänstens ämnesområde
 • relevant forskningsbakgrund och erfarenhet av kardiovaskulär-, njur- och diabetesforskning
 • forskningsbakgrund som är relevant för projektets forskning och arbetsuppgifter, särskilt gällande arbete med endotelprogenitor celler
 • stark publikationslista (åtminstone ett första författarskap i en internationellt erkänd tidskrift inom ämnesområdet)
 • dokumenterad skicklighet i muntlig och skriftlig engelska
 • dokumenterade färdigheter inom biostatistik och erfarenhet av t ex beräkning av statistisk styrka och användande av programvara för grundläggande statistiska analyser
 • intresse att lära sig nya tillvägagångssätt och metoder som kan inkludera användande av modern och avancerad utrustning
 • erfarenhet av arbete i en internationell miljö
 • utsökt muntlig och skriftliga kommunikationsfärdigheter

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3142
Kontakt
 • Maria Gomez, professor, maria.gomez@med.lu.se
 • Claes Moreau, personalsamordnare, claes. moreau@med.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-10-14
Sista ansökningsdag 2020-10-27

Tillbaka till lediga jobb