Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Forskargruppen för urinblåscancer
Forskargruppen för urinblåscancer bedriver avancerad forskning kring uppkomst, molekylär karakterisering, samt diagnosticering av urinblåscancer. Gruppen har förutom en experimentell inriktning även en stark translationell ambition med ett långvårigt samarbete med Urologiska avdelningen i Malmö. Forskargruppen har för närvarande anställda med inriktningar mot molekylär patologi, translationell forskning, djurexperimentell verksamhet samt bioinformatik. Verksamheten finns i moderna lokaler vid Medicon Village i Lund.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Anställningen som postdoktor är en meriteringsanställning och vi söker en drivande och motiverad kandidat med förmåga att på ett självständigt sätt kunna sätta sig in i och vidareutveckla gruppens projekt. Forskargruppen är i stort behov av bioinformatiska analyser av både tumörbiopsier och experimentella data som ingår i forskningsprojekt som rör urinblåscancer. Anställningen är på heltid under två år enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Önskat tillträdesdatum är 1 november eller enligt överenskommelse.

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar,

 • Utveckling och etablering av sk. singel-cell-analyser av normalt urotel och av tumörbiopsier.
 • Kurering av mjukvara samt uppföljning av ett stort translationellt projekt (UROSCAN-SEQ) som syftar till att introducera genuttrycksprofilering som klinisk rutin.
 • Organisera och lägga upp projekt som rör urinblåscancerns molekylärbiologi
 • Sammanställning av data samt författande av vetenskapliga rapporter.

Kvalifikationer
Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.

Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

 • Doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde.
 • Dokumenterad erfarenhet av avancerat bioinformatiskt arbete.
 • Kunskap och dokumenterad erfarenhet av programmering i R.
 • Kunskap och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med stora datamängder.
 • God kommunikativ förmåga i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som självständighet, förmåga att kunna belysa problem utifrån nya molekylärbiologiska perspektiv, förmåga att inhämta nya analysredskap relevanta för projektet, och förmåga att inhämta och bedöma relevant vetenskaplig information.

Meriterande för anställningen är:

 • Postdoktoral erfarenhet.
 • Dokumenterad erfarenhet (vetenskapliga publikationer) med inriktning bioinformatiska analyser.
 • Dokumenterad kunskap (vetenskapliga publikationer) inom området cancerbiologi och cancergenomik.
 • Tidigare erfarenhet av att analysera urinblåscancer.
 •  

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3146
Kontakt
 • Mattias Höglund/professor/forskargruppschef, 046-2220393
 • Anne Vähäniemi/personalsamordnare, 046-2228758
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-10-01
Sista ansökningsdag 2020-10-21

Tillbaka till lediga jobb