Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Särskild ämnesbeskrivning

Doftreceptorer är involverade i resursdiskriminering såväl som för att upptäcka partners hos nattfjärilar. Många nattfjärilar i olika Lepidoptera-familjer använder liknande feromonkomponenter, som detekteras av doftreceptorer som i vissa fall är nära besläktade och i andra fall har divergerat anmärkningsvärt men bibehållit funktionella egenskaper. Detsamma gäller för doftreceptorer som är involverade i feromonkommunikation hos barkborrar och värddetektering. Projektet syftar till att identifiera strukturella egenskaper hos doftreceptorer inom barkborrar och samt att undersöka hur dessa receptorer har anpassat sig till antropogena förändringar i insekternas doftlandskap. Projektet kommer att involvera modellering av receptor-ligand-interaktioner, mutagenesis och strukturella studier med kryo-EM och röntgenkristallografi.

Arbetsuppgifter

De viktigaste uppgifterna för positionen är att bedriva forskning inom Max Planck Center for Next Generation Insect Chemical Ecology (nGICE), ett samarbete mellan Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och The Max Planck Society. Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta inom nGICE Max Planck-centret och förväntas samarbeta med kollegor vid partnerinstituten och delvis arbeta där. Arbetsuppgifter inkluderar:

 • Doftreceptorkaraktärisering
 • Receptor-ligand modellering
 • Mutagenesis
 • Heterlogt uttryck av doftreceptorer
 • Bioinformatik, molekylär och cell biologi
 • Strukturstudier via cryo-EM och röntgenkristallografi

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde.

Övriga krav:
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• Mycket goda kunskaper inom molekylär biologi och bioinformatik
• Erfarenhet av cellbaserade uttryckssystem
• Erfarenhet av elektrofysiologi
• Erfarenhet av strukturbiologi

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom MPC nGICE samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida   forskningsintressen (max tre sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse i 2 år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3151
Kontakt
 • Christer Löfstedt, professor, +46 46 222 93 38, christer.lofstedt@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-17
Sista ansökningsdag 2021-03-03

Tillbaka till lediga jobb