Lunds universitet, Universitetsförvaltningen, Sektionen Ekonomi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Sektionen Ekonomis huvuduppgift är att ge verksamheten vid Lunds universitet stöd för en rationell ekonomiadministrativ hantering och tillgodose behoven av högkvalitativ ekonomisk information för att underlätta beslutsfattande inom och utanför universitetet. Detta innebär bl.a. att sektion Ekonomi: ansvarar för universitetets ekonomimodell och redovisningssystem, ger institutionerna stöd i deras dagliga ekonomihantering, kvalitetskontrollerar bokföringen, samordnar bokslutsarbetet, rapporterar till myndigheter, tar fram ekonomiska sammanställningar som behövs för uppföljning och beslutsfattande, ger utbildning och information i ekonomiadministrativa frågor. Sektion Ekonomi ansvarar också för universitetets likviditetshantering, lånehantering, ränteberäkning samt stiftelse- och fondförvaltning. Därutöver bistår sektion Ekonomi universitetet i upphandlingsärenden med syfte att skapa förutsättningar för effektiv och rationell anskaffning. Avdelningen inköp och upphandling handlägger dessutom anslutningar kring e-fakturering och e-inköp via Lupin, ett system för elektroniskt fakturaflöde och inköp via webb-portal.

Avdelningen Redovisning består av två grupper med ca 10 medarbetare i varje grupp. Vi söker nu en gruppchef för en av dessa grupper. Vilken grupp bestäms i samråd med avdelningschef (som också blir gruppchef för den andra gruppen).

Gruppen Fakturahantering och utbetalningar arbetar i huvudsak med: drift och administration av universitetets elektroniska inköps- och fakturahanteringssystem kallat Lupin, ca 6000 användare med genomströmning av ca 200 000 fakturor årligen. I detta arbete förekommer en stor del support, i huvudsak till användare i organisationen men också kontakt med leverantörer. Gruppen utför också underhåll av leverantörsreskontran, betal- och återredovisningsfiler till och från banken, anläggningsredovisning, stipendieutbetalningar samt utbetalningar till personer som saknar svenskt personnummer, administrerar ICA kort, förmedlar Eurocard, intrastat- och SCB-statistik samt löpande avstämningar och kvalitetskontroller av bl a stora betalningar och tillämpning av bokföringsregler och riktlinjer.

Gruppen Inbetalningar och redovisning arbetar med: tillämpning av bokföringsregler, hantering av modellen för indirekta kostnader, momsregler och skatteredovisning, bokföring och kvalitetskontroll av periodiseringar och resultatavräkning, finansiella rapporter till årsredovisningen och att kvalitetssäkra bokföringen. På inkomstsidan arbetar gruppen med inbetalningar, vidareförmedling/återbetalning av bidrag, kundregister, krav och inkasso, statsbudgetmedel, EU-medel, studieavgifter och kortinlösen. Gruppen arbetar också med en del lönerelaterade arbetsuppgifter som t ex arbetsgivardeklaration, löner i retur och lönekrav.

Båda grupperna arbetar med stöd, rådgivning och utbildning inom sina ansvarsområden.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

 • Personalansvar för gruppens medarbetare som innebär att leda och fördela arbetet, genomföra utvecklingssamtal och lönesamtal samt ha arbetsmiljöansvaret för gruppens medarbetare
 • Delta i planerings- och budgetarbetet samt i lönesättningen för gruppens medarbetare
 • Utöver chefsrollen kommer gruppchefen att vara en del i gruppens dagliga arbete
 • Följa utvecklingen av externa regelverk och vid behov initiera åtgärder och genomföra de förändringar eller informationsinsatser som krävs
 • Ge service och rådgivning samt utbildning och information inom ansvarsområdet
 • Utföra kvalitetssäkring av universitets bokföring

Krav för anställningen

 • Erfarenhet av att ha arbetat med ekonomi under minst 3 år i stor statlig verksamhet på central nivå
 • Erfarenhet av att ge service och rådgivning inom ekonomiområdet
 • Arbetat med ekonomisk redovisning och avstämningar
 • Erfarenhet av att ta fram utbildningsmaterial och hålla i utbildningar
 • Gymnasieexamen
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet såsom:

 • Förmåga att ta beslut
 • Initiativförmåga
 • Förmåga att arbeta självständigt
 • Samarbetsförmåga
 • Analysförmåga
 • Ha en god administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
 • Servicekänsla och social kompetens

Meriterande

 • Erfarenhet att ha arbetat på Lunds universitet
 • Stor erfarenhet av ekonomisystemet Raindance
 • Erfarenhet av systemet Proceedo
 • Ledarerfarenhet och/eller projektledare

Övrigt

Provanställning kan bli aktuellt.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-12-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3170
Kontakt
 • Filip Bengtsson, 046-222 86 20
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-10-06
Sista ansökningsdag 2020-10-21

Tillbaka till lediga jobb