Lunds universitet, LTH, Institutionen för livsmedelsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Forskningsområdet vid Institutionen för livsmedelsteknik omfattar experimentella och teoretiska studier utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund, för att möta frågeställningar med en relevans för livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och andra närliggande branscher, samt systemaspekter på livsmedelsproduktion och konsumtion i samhället. Institutionen för livsmedelsteknik har lång erfarenhet av fruktsamma industrisamarbeten och innovationer som gått hela vägen från forskning till marknad.

Ämnesbeskrivning Forskning inom livsmedelsteknologi med inriktning på nutrition och fokus på undernäring och brist på mikronäringsämnen, syftar till att studera möjligheter för koster att uppfylla näringsbehovet när det gäller sammansättning, näringsinnehåll och biotillgänglighet. Dessutom ingår studier av processer för att förbättra näringsinnehållet och biotillgängligheten i spannmål och pseudo cerealier, detta för att uppfylla rätt näringsstatus men också för att förbättra sensoriska egenskaper och konsumenters acceptans. Forskningen adresserar också undernäring och specifika bristsjukdomar som förekommer hos delar av befolkningen i industri- och utvecklingsländer.

Arbetsuppgifter Anställning som forskare syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Samarbete kring forskning och utbildning med internationella partners i industri- och utvecklingsländer
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Krav för anställningen

 • Avlagd doktorsexamen.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Förmåga att kommunicera med industri, myndigheter, internationella parter och allmänheten.
 • Erfarenhet av in vitro- och in vivo-studier som utvärderar biotillgänglighet av mineraler i växtbaserade livsmedel
 • Erfarenhet av livsmedelsprocesser, såsom fermenteringsstudier av spannmål och pseudo cerealier
 • Erfarenhet av kostregistrering i utvecklingsländer
 • Erfarenhet av metodutveckling

Meriterande för anställningen

 • Visad förmåga att söka externa forskningsbidrag
 • Förmåga att samarbeta, nationellt och internationellt, med industri, SMEs och andra aktörer
 • Erfarenhet av handledning av studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • God generell förmåga att leda och utveckla aktiviteter.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till 1 år och avser heltid.

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3181
Kontakt
 • Yvonne Granfeldt, professor, +462220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-10-07
Sista ansökningsdag 2020-10-21

Tillbaka till lediga jobb