Lunds universitet, Humaniora och teologi,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.

Kravprofil


Utbildningsledare VFU,

Tillsvidareanställning 100 %

From 2021-01-01 eller enligt överenskommelse

Ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet bedrivs vid flera olika ämnesinstitutioner och samordnas vid institutionen för utbildningsvetenskap med en utbildningschef som närmast ansvarig. Som stöd för verksamheten finns ett programråd med representation från olika ämnen, och övergripande ansvarig är en budgetgrupp med representanter från berörda fakulteter.

Humanistiska och teologiska fakulteterna utlyser en anställning som utbildningsledare med särskilt ansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom ämneslärarutbildningen.

Arbetsuppgifter:

Bland utbildningsledarens arbetsuppgifter och ansvar ingår:

  • Att ha det övergripande operativa ansvaret för att arbeta med kvalitetsfrågor inom VFU såsom samordning mellan olika VFU-aktörer, kursplanearbete, VFU-manual och handledarkurser.
  • I arbetet ingår att tillsammans med VFU-administrationen vara kontaktperson för VFU och arbeta med implementeringen av VFU-portalen och VFU-portföljen.
  • I arbetet med VFU ingår att organisera och följa upp den ekonomiska styrningen inklusive att arbeta med resursfördelningsfrågor kopplade till VFU.
  • I utbildningsledarens ansvarsområde ingår också att tillsammans med VFU-administrationen hantera studieadministrativa frågor kopplade till VFU samt att i samråd med VFU-administrationen och kommunikationsansvariga planera kommunikationsarbetet knutet till VFU.

Kvalifikationer

För anställningen krävs akademisk examen, helst doktorsexamen eller motsvarande.

För anställningen är det viktigt med mycket goda kunskaper om och erfarenheter av lärarutbildning, särskilt den verksamhetsförlagda utbildningen, liksom dokumenterat goda ledaregenskaper.

Vidare krävs god förmåga att självständigt och engagerat driva utvecklingsprocesser generellt, och specifikt att utveckla och driva forskningsbaserad verksamhetsförlagd utbildning.

Ämneslärarutbildningens konstruktion ställer stora krav på den utbildningsledarens personliga förmåga att kunna entusiasmera och engagera medarbetare samt underlätta samverkan för att uppnå gemensamma mål.

God kommunikativ förmåga i tal och skrift är nödvändig. Verksamhetsansvar inom universitetsutbildning, internationella erfarenheter och god kännedom om Lunds universitet är meriterande.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3204
Kontakt
  • Anders Persson, prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Sinikka Neuhaus, biträdande prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-10-05
Sista ansökningsdag 2020-10-25

Tillbaka till lediga jobb