Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framgångsrik i konkurrensen om såväl fakultetsmedel som externa forskningsanslag. I tillägg till de många nationella och internationella samarbeten och nätverk som etablerats har institutionen nära kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet. Centrala forsknings- och undervisningsområden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, landskapsgeografi, urban och social geografi samt GIS. Institutionen har en avdelning för humanekologi (med en egen forskarutbildning). Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Ämnesbeskrivning:
Forskning och utbildning i kulturgeografi behandlar sociala, kulturella, politiska och ekonomiska förändringsprocesser och deras rumsliga uttryck och konsekvenser för människor i olika skalor, exempelvis lokalt, regionalt och globalt. En långvarig forskningstradition vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi finns inom fältet utvecklingsgeografi, d v s forskning och utbildning om utvecklingsprocesser i det Globala Syd och deras rumsliga, sociala och ekonomiska konsekvenser.

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och handledning i kulturgeografi framförallt inom utvecklingsgeografi. Undervisning och handledning inom samhällsgeografi och humanekologi förekommer också,, framförallt inom metodområdet. Administrativa uppgifter utgör också en del av arbetsuppgifterna. En del av anställningen består av forskning med fokus på jordbruk i det Globala Syd, framförallt Afrika söder om Sahara. Anställningen utgörs av c:a 60% undervisning och administration, 20% kompetensutvecklingstid och 20% externfinansierad forskning. Undervisning och handledning på både engelska och svenska förekommer.

Behörighet:
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom kulturgeografi eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Sökande skall också kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet. För anställningen krävs undervisningserfarenhet framförallt från svenskt universitet eller högskola, såväl på svenska som på engelska. Erfarenhet av forskning om jordbruk i det Globala Syd är ett krav, forskning om Afrika söder om Sahara är meriterande.

Ytterligare kvalifikationer är erfarenhet av att utveckla och administrera utbildning, exempelvis som kursansvarig, administrativ studierektor eller liknande. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt.

Bedömningsgrund:
Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av Högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lunds- universitets-anstallningsordning-190618.pdf samt de bedömningsgrunder som anges i Samhällsvetenskapliga fakultetens anställningsordning https://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se.internt/ files/anstallningsordning-och-allmanna-rad-vid-anstallning-av-larare-vid-samhallsvetenskapliga- fakulteten-sv.pdf .

En av de viktigaste bedömningsgrunderna utgörs av förmågan att snabbt sätta sig in i och utföra undervisnings- och forskningsuppdragen som ligger inom anställningen.

Detta är en tidsbegränsad anställning från och med 1 februari 2021 fram till och med den 30 november 2021

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3205
Kontakt
  • Agnes Andersson Djurfeldt, 046 222 8423
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-10-06
Sista ansökningsdag 2020-10-20

Tillbaka till lediga jobb