Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ökad förståelse av mekanobiologiska principer i senvävnad genom avbildning

Generell beskrivning: Forskargruppen inom biomekanik fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapparatens mekanik och biologi, dess degenerativa sjukdomar och läkning av kroppens vävnader. Experimentella metoder kombineras med mekanisk modellering. Forskningen appliceras på kliniska problem inom ortopedin för att öka förståelsen för läkning av rörelseapparatens vävnader.

Bakgrund till projekt: Senor förbinder muskler med ben och gör så att kroppen kan röra sig på ett energieffektivt sätt. Senor anpassar sig till sin lokala mekaniska miljö och mekanisk belastning har därför visat sig vara gynnsam vid t.ex. läkning. Vid senruptur går kollagenfibrerna av och den nya vävnaden som bildas är en oordnad ärrvävnad som går sönder om den belastas normalt. Lämplig och kontrollerad belastning däremot omorganiserar vävnaden så att kollagenet blir parallellt igen och hjälper till att återställa senans mekaniska funktion.

Syfte: Tjänsten ingår i ett projekt med målet att systematiskt studera hur olika nivåer av belastning påverkar normala senors funktion, samt deras läkningsprocess. Forskningen kombinerar mekanisk modellering med experimentella studier där senan studeras på flera längdskalor samtidigt. Beräkningsmodeller som kan beskriva senan konstitutivt som material kommer att utvecklas tillsammans med adaptiva mekanobiologiska modellen av läkning av senor. Experiment genomförs för att studera hur belastning påverkar sammansättning, struktur och mekanisk funktion, genom att speciellt fokusera på det viskoelastiska kollagenet. Målet är att identifiera viktiga mekanismer för att återställa hälsenans mekaniska funktion tidigt och effektivt. Fokus kommer i synnerhet ligga på eventuella funktionsrelaterade markörer som antyder långsiktig och lyckad läkning utan återruptur. Resultaten kommer bidra till ny kunskap som är väsentlig för att föreslå bättre behandlingar av hälsenerupturer.

Tjänsten fokuserar på att utveckla experimentella avbildningsmetoder för mjukvävnad, specifikt baserat på synkrotronljusavbildning med faskontrast tomogragrafi för att studera mikrostrukturen hos senor. Även elektronmikroskopi kommer ingå.


Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även (ex.):

 • Postdoktorn förväntas designa, planera och genomföra avbildnings experiment (tomografisk avbildning och mekanisk prövning), samt elektron mikroskopi.
 • Postdoktorn förväntas utveckla analysmetoder för stora bildset från 3D avbildning.
 • Postdoktorn förväntas bidra till undervisning på grund, avancerad och forskarnivå, t.ex. genom att handleda examensarbetare och assistera vid handledning av forskarstuderande.
 • Postdoktorn förväntas assistera gruppen med ansökningar av extern forskningsfinansiering.
 • Postdoktorn förväntas samverka med näringsliv och/eller samhälle, samt hantera administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.


Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Postdoktorn bör ha en bakgrund som ingenjör inom (bio)teknik, materialteknik, fysik eller närliggande discipliner.
 • Postdoktorn bör ha en stark bakgrund inom 3D avbildning och dataanalys, gärna med synkrotronbaserade tekniker som faskontrasttomografi.
 • Postdoktorn bör ha en stark bakgrund inom mikroskopi, gärna med elektronmikroskopi.
 • Postdoktorn bör ha tidigare erfarenhet av biomekanik av vävnader, gärna rörelseorganens mjukvävnader.
 • Postdoktorn bör ha tidigare erfarenhet av att handleda studenter.
 • Erfarenhet av arbete med mekanisk prövning av mjuka material in situ under avbildning är fördelaktigt.


Bedömningsgrunder 


Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.


Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.


Övriga meriter:

 • Postdoktorn skall kunna driva sitt forskningsprojekt självständigt, samt ha kapacitet att skriva vetenskapliga publikationer.
 • Postdoktorn bör ha erfarenhet från multidisciplinära projekt.
 • Erfarenhet från internationella nätverk och miljöer är positivt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

 

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska, om inget annat anges. Vid LTH används en särskild meritportfölj för att redovisa och dokumentera meriter. Utforma ansökan enligt nedanstående disposition och bilägg den som tre PDF-filer (i rekryteringssystemet). Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenkommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3206
Kontakt
 • Hanna Isaksson, +46462221749
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-10-06
Sista ansökningsdag 2020-11-03

Tillbaka till lediga jobb