Lunds universitet, LTH, Center for Engineering Education (CEE)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som Universitetslektor i pedagogisk utveckling inom teknikvetenskap med placering tills vidare vid Center for Engineering Education (CEE).

Ämne
Pedagogisk utveckling inom teknikvetenskap  

Särskild ämnesbeskrivning
Pedagogisk utveckling inom teknikvetenskap (Engineering Education) är ett ämne som omfattar studier av undervisning, lärande och kunskapsbildning inom teknikvetenskap. Ämnet spänner över utbildningsvetenskapliga och teknikvetenskapliga aspekter med fokus på utveckling av utbildning och undervisning samt förutsättningar för lärande av hög kvalitet inom teknikvetenskap. Högskolepedagogik och ämnesdidaktik på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå utgör ämnets kärnområden.

Arbetsuppgifter

 • Att utveckla, genomföra och följa upp utbildning för doktorander, lärare och handledare.
 • Att driva och vidareutveckla system och processer för pedagogisk meritering.
 • Att själv bedriva samt stödja lärares praktiknära analys-, forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Att sprida kunskap om undervisning, lärande, högskolepedagogiskt utvecklingsarbete samt handledning på alla utbildningsnivåer.
 • Att utföra administrativa uppgifter kopplade till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av att leda och stödja högskolepedagogiskt utvecklingsarbete samt forskarutbildning eller forskarhandledning.
 • God förmåga att arbeta konsultativt i relation till akademiska lärare och organisationer. 

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, med störst vikt på pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga meriter:

 • Nationella och internationella kontaktnät inom högskolepedagogiskt utvecklingsarbete.
 • Förmåga att söka och erhålla forskningsmedel i konkurrens.
 • Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk, i tal och skrift.
 • Förmåga att driva utvecklingsprojekt tillsammans med studenter på grund- och avancerad nivå.
 • Erfarenhet av kvalitetsarbete inom högskolan.
 • Kunskaper om och erfarenhet från det svenska universitetssystemet.
   

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Vilka är vi?
Centre for Engineering (CEE) är en särskild verksamhet direkt placerad under LTH:s rektor. CEE har som uppgift att verka proaktivt for att bygga upp lärares kompetens att utveckla sin undervisning och forskarhandledning utifrån ett lärandeperspektiv. CEE verkar för att stimulera lärarna till ett forskande förhållningssätt vad gäller undervisning och lärande samt att bidra till ett aktivt engagemang i den pedagogiska diskussionen inom LTH. I uppdraget ligger att vara proaktiv och dela ansvaret att föra en tät dialog med LTH:s fakultetsledning och kansli, nämnder, institutioner, enskilda lärare, studentkåren, Lunds universitet och andra intressenter.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3297
Kontakt
 • Per Warfvinge, 046-222 36 26
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2020-12-03
Sista ansökningsdag 2021-02-20

Tillbaka till lediga jobb