Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Forskargruppen

Forskargruppen för utvecklingsimmunologi vid avdelningen för molekylär hematologi, ledd av forskare Joan Yuan, rekryterar nu en doktorand som kommer att arbeta i ett projekt som går ut på att förstå hur B celler utvecklas från blodets stamceller med hjälp av musmodeller, samt hur denna process påverkas av proteinet Lin28b vars uttryck är begränsat till fosterlivet. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Inom forskargruppen värnar vi om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Vi söker härmed en driven doktorand till projektet "Elucidating the role of neonatal B cells for systemic immunity". Anställningen är tidsbegränsad till 4 år på heltid med önskat tillträdesdatum den 10 december 2020, eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Doktoranden ska skriva vetenskapliga artiklar och texter samt få teoretisk inlärning och vetenskapligt tänkande. Det är av hög betydelse att doktoranden deltar genom presentation och är aktivt deltagande i diskussioner i labbmöten, journal clubs och vetenskapliga konferenser. Utöver kurser enligt krav från medicinska fakulteten kommer doktoranden också att få träning inom följande tekniker: Avancerad FACS, djupsekvensering, molekylär biologi, cellulär immunologi, musgenetik, djurförsök. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • Masterexamen i biomedicin eller motsvarande är ett krav.
 • Dokumenterad erfarenhet inom B cells forskning och standard immunologiska tekniker såsom ELISA, ELISPOT och systemisk immunisering.
 • Kandidaten ska ha dokumenterad teoretisk och praktisk träning inom FACS analys samt självständigt kunna köra multicolor FACS.
 • Kandidaten ska ha genomgått svensk försöksdjursutbildning och ha tillstånd till BMCs djurhus (konventionella avdelningen).  

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du har förmågan att arbeta självständigt samt förmågan att samarbeta väl med andra i forskargruppen. Dessutom kräver arbetsuppgifterna förmågan att prioritera sina arbetsuppgifter.

Meriterande för anställningen är:

 • Dokumenterad erfarenhet inom singel cell metodik är meriterande för projektet.
 • Internationell forskningserfarenhet är meriterande då det bidrar till arbetskulturen i vårt lab.

Övrigt

Dagliga djurförsök samt avel och hantering av försöksdjur (art mus musculus) kan förväntas.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-12-10, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3308
Kontakt
 • Joan Yuan, +46462220430
 • Emelie Falck, 046-2220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-10-15
Sista ansökningsdag 2020-10-29

Tillbaka till lediga jobb