Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå inom fristående kurser och internationellt mastersprogram samt inom andra utbildningar vid institutionen,  inklusive forskarutbildning.

I undervisningen kan även inkluderas uppdrag i form av kursledning, kursutveckling och kursadministration. Undervisningen sker på svenska och på engelska. Till arbetsuppgifterna hör också forskning och spridning av forskningsresultat, och medverkan i institutionens arbete för att generera extern forskningsfinansiering samt främja och utveckla institutionens infrastruktur särskilt avseende experimentella metoder. Institutionen önskar förstärka och bredda befintlig metodkompetens, särskilt avseende ögonrörelsetekniker i samband med både grundforskning och tillämpad forskning inom kognition, utvecklingspsykologi, klinisk psykologi, socialpsykologi och neuropsykologi.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom psykologi eller motsvarande och visat pedagogisk skicklighet i undervisningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan del av den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska/skandinaviska och engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vetenskaplig- och pedagogisk skicklighet inom området kognitiv psykologi att tillmätas lika vikt. Tjänsten förutsätter dokumenterad forskningserfarenhet av centrala kognitiva funktioner, såsom inlärning, minne, kognitiv kontroll, uppmärksamhet och problemlösning. Dokumenterad kompetens i att tillämpa ögonrörelsetekniker i kognitiva studier är starkt meriterande. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsaktivitet (omfattning/vetenskaplig kvalité), förmåga att initiera och självständigt bedriva forskning, förmåga att i nationell konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inom vetenskapssamhället och med det omgivande samhället. Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet av samarbeten med forskare inom olika discipliner inom både grundforskning såväl som tillämpad forskning.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Erfarenheter av uppsatshandledning och undervisning i experimentella metoder beaktas.

Administrativ skicklighet tillmäts betydelse och visas genom ledningsuppdrag, förmåga till kursplanering, kursutveckling och kursansvar samt genom förmåga till samarbete inom såväl undervisning som forskning.

Personliga egenskaper såsom noggrannhet, förmåga till eget ansvarstagande samt förmåga till samarbete anses viktiga för att fullgöra anställningen väl. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska utformas enligt "Anvisningar för ansökan till läraranställning och ansökan om befordran" vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

I publikationsförteckningen anges de maximalt 10 skrifter som den sökande åberopar i första hand. Dessa skrifter ska bifogas ansökan.

https://www.sam.lu.se/internt/anstallning/karriar-akademisk-personal

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3309
Kontakt
  • Hannah Stén, +46462228769
  • Robert Holmberg, +46462228768
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-10-28
Sista ansökningsdag 2020-11-29

Tillbaka till lediga jobb