Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Om forskargruppen

Forskargruppen Klinisk minnesforskning genomför forskning inom demenssjukdomar. Fokus för vår forskning är att definiera och förstå de biologiska processerna vid Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vi arbetar både med kohorter av patienter och kognitivt friska personer, som genomgår omfattande tester med hjärnavbildning, biokemiska markörer och neuropsykologisk testning, samt djur- och cellbiologiska experiment. Forskningen har legat i framkant inom området i många år, med världsledande forskning inom Alzheimers sjukdom. Mer information finns här. Forskargruppen leds av professor Oskar Hansson. Anställningen är placerad på BMC i Lund.

Vi värnar om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

 

Arbetsuppgifter

Som postdoktor kommer du att bli en del av en växande multidisciplinär grupp av neuroforskare och kliniska forskare, som arbetar intensivt för att öka kunskapen om Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Det långsiktiga målet för vår forskning är att bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder för neurodegenerativa sjukdomar.

Som postdoktoral forskare kommer du att fokusera på analys av neuroimaging-relaterad data som syftar till att utveckla diagnostiska och prognostiska verktyg, och förbättra vår molekylära förståelse av Alzheimers sjukdom. En viktig uppgift är att studera olika subtyper av Alzheimers sjukdom baserat på olika spridningsmönster av tau i hjärnan. Du kommer att arbeta med data som förvärvats som en del av den svenska BioFINDER 2-studien (www.biofinder.se). I denna studie genomgår 1 500 personer, som inbegriper hela det kliniska spektrumet av Alzheimers sjukdom (dvs från kognitivt normal till demens), avancerad neuroimaging inklusive Tau PET och 7T MRI med både strukturella och funktionella sekvenser. Även andra arbetsuppgifter inom forskargruppen kan förekomma.

Kvalifikationer

Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.

Vid anställning som postdoktor ska främst vetenskaplig förmåga beaktas. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

 • Doktorsexamen inom neurovetenskap, psykologi, medicin, bioinformatik eller en relaterad disciplin
 • Förmåga att självständigt utföra storskaliga analyser av neuroimaging-data inklusive PET och MR
 • Kompetens inom statistisk modellering, skript / programmering och neuroimaging programvara
 • Mycket goda kunskaper i engelska, såväl muntlig som skriftlig

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är engagerad och starkt intresserad av forskningsområdet, och som har god förmåga att såväl arbeta självständigt som i samarbete med andra.

Meriterande för anställningen är:

 • Lång erfarenhet av bildanalys av MR bilder
 • Tidigare publikationer i vetenskapliga tidskrifter med hög genomslagskraft
 • Erfarenhet av att arbeta i en internationell och multidisciplinär miljö

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV, examensbevis och kontaktuppgifter till tre referenser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 mars 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3327
Kontakt
 • Oskar Hansson, forskargruppsledare, professor, +46 72 226 77 45
 • Linnea Gard, personalsamordnare, +4640391071 linnea.gard@med.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-16
Sista ansökningsdag 2020-12-07

Tillbaka till lediga jobb