Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Utforskandet av Vintergatan och dess stjärnor och stjärnsystem utgör ett brett forskningsfält inom modern astrofysik. Lunds observatorium deltar aktivt och har ledande roller i flera markbaserade spektroskopiska studier av Vintergatan såsom Gaia-ESO Survey, WEAVE, och 4MOST. Dessa studier kommer ge detaljerad information om den kemiska sammansättningen för flera miljoner stjärnor i Vintergatan som i kombination med de astrometriska resultaten från ESA’s Gaia satellit öppnar upp helt nya möjligheter inom området för Galaktisk arkeologi.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att arbeta inom forskningsområden riktade mot observationella undersökningar av stjärnor och stjärnsystem genom studier av stora data-set generade av exempelvis Gaia-ESO Survey, WEAVE och Gaia. Dessa studier kopplas till dynamiska och kemiska modeller för att förstå hur stora spiralgalaxer som Vintergatan bildas och utvecklas. Speciellt fokus kommer att ligga på Vintergatans yttre skiva.

Behörighet

Sökande skall ha grundläggande och särskild behörighet för doktorandstudier i astronomi och astrofysik enligt gällande studieplan https://www.naturvetenskap.lu.se/internt/sites/naturvetenskap.lu.se.internt/files/studieplan_astronomi.pdf.  I korthet innebär behörighetskraven att den sökande, när doktorandstudierna påbörjas, skall ha avlagt en examen på avancerad nivå i astronomi, fysik eller motsvarande (se studieplanen för detaljerade uppgifter). Alternativt skall studenten vid påbörjan av studierna har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inom samma områden, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förmåga att tala och skriva engelska flytande är ett krav.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett curriculum vitae och en kort redogörelse för den sökandes forskningsintresse. Vidare bör ansökan också ange namn, telefonnummer och e-postadress för två personer som har accepterat att ställa upp som referenspersoner. Observera att referensbrev inte ska sändas i anslutning till ansökan; vi kommer vid behov att kontakta referenspersonerna.

Information om forskarutbildningen finns på fakultetens sida: https://www.naturvetenskap.lu.se/utbildning/program-och-kurser/forskarutbildning.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021 efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3355
Kontakt
  • Thomas Bensby, +46-46-222 7324
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46-46-222 9362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46-46-222 9364
Publicerat 2020-10-27
Sista ansökningsdag 2020-12-15

Tillbaka till lediga jobb