Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Nationalekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Vid Nationalekonomiska institutionen arbetar cirka 100 forskare, lärare, doktorander och övrig personal. Vi bedriver forskning inom flera områden: mikroekonomi, makroekonomi, finans, ekonometri, arbetsmarknads-, hälso-, offentlig, internationell och utvecklingsekonomi. Mer information hittar du på institutionens hemsida: https://nek.lu.se/forskning/fomr.

Arbetsuppgifter och villkor

Lunds universitet ledigkungör en anställning som biträdande universitetslektor i nationalekonomi med inriktning mot ekonometri.

Anställningen är på heltid vid Lunds universitet, placerad vid Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan. Anställning som biträdande universitetslektor är tidsbegränsad till fyra år med möjlighet till befordran till tillsvidareanställd universitetslektor om personen ifråga har behörighet för sådan anställning enligt villkoren som beskrivs nedan under Befordran.

Arbetsuppgifterna omfattar både undervisning (40 procent) och forskning (60 procent) och administrativa uppgifter kan ingå i anställningen. Undervisningen kan ske på grund-, fördjupnings- och doktorandnivån.

Inom ramen för anställningen ska möjlighet även ges till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor.

Lönenivån ligger mellan SEK 460 000 – 520 000 per år, beroende på kvalifikationerna. Lönen kommer att förhandlas om och ligga på en konkurrenskraftig nivå inom specialiseringen om och när kandidaten befordras till universitetslektor.

Ämnesområde

För anställning krävs erfarenhet och kompetens inom ekonometri och då särskilt med metoder för maskininlärning.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor i nationalekonomi är den som avlagt doktorsexamen inom nationalekonomi, finansiell ekonomi eller statistik högst fem år före ansökningstidens utgång. (Högskoleförordningen 4 kap. 4 a §)

Eftersom forskningsmiljön på Nationalekonomiska institutionen är mycket internationell, och eftersom anställningen omfattar undervisning och handledning på engelska, krävs mycket goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga utgör grund för bedömningen av anställningen. Ekonomihögskolan eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning i alla anställningar. Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet.

I den samlade bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid publikationer eller publikationsmöjligheten i högkvalitativa tidskrifter med hög relevans för nationalekonomi eller finansiell ekonomi som använder det internationella peer-review-systemet. Även förmågan att erhålla externa forskningsbidrag ingår som en bedömningsgrund för den vetenskapliga skickligheten.

En doktorsexamen eller minst två års erfarenhet på post-doktoral nivå från annat lärosäte är särskilt meriterande.

Befordran

En biträdande universitetslektor kan befordras till en tillsvidareanställd universitetslektor om hon eller han uppfyller behörighetskraven enligt Lunds universitets anställningsordning 4.3.5 (https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning-190618.pdf) samt de befordringskrav som sätts upp av institutionen och som visar på:

 1. En hög vetenskaplig skicklighet
  a) De villkor som diskuteras nedan baseras på tidskriftslistan som presenteras här: https://nek.lu.se/en/journals
  b) Villkor 1 (hög kvalitet). En av följande villkor måste uppfyllas:
  i) 2 A publikationer
  ii) 1 A och 2 B*
  iii) 1 A*
  c) Villkor 2 (produktivitet och självständighet): Den sökande ska ha minst 16 poäng från publikationer rankade som B eller högre. Ensamförfattade publikationer ges följande poäng; A*=20, A=10, B*=5, B=2 och b=1. Varje tillkommande medförfattare reducerar den totala poängen med 10 procentenheter. En A-publikation med tre författare ger alltså 8 poäng och samma artikel med fem författare ger 6 poäng. Publikationer med mer än 10 författare ger noll poäng.

 2. En hög pedagogisk skicklighet
  a) Med minst 1500 undervisningstimmar (s.k. klocktimmar, vilket inkluderar förberedelser). 
  b) Fem veckors pedagogisk utbildning.

 3. En god förmåga att samarbeta med det omgivande samhället och hög grad av kollegialitet.

Den allmänna kravprofilen för en lektor vid Ekonomihögskolan i Lund presenteras här: https://www.lusem.lu.se/media/ehl/recruitment/general-requirements-profile-and-assessment-for-employment-as-senior-lecturer-at-lusem.pdf.
Ansökan om befordran skall inges till Ekonomihögskolan senast efter tre år och 6 månaders anställningstid.

Ansökan

Skicka in din ansökan genom att klicka på "logga in och sök jobbet"-knappen längst upp till höger i annonsen. Ansökan ska skrivas på engelska.

Ekonomihögskolan använder ett särskilt kvalifikationsportföljsystem för att dokumentera och presentera meriter. Var god skapa din ansökan enligt nedan beskrivna disposition och bifoga den som tre separata PDF-filer (i rekryteringssystemet).

Notera att rekommendationsbreven ska sändas av referenspersonerna till application@nek.lu.se.

För ytterligare information om ansökningsförfarandet, se "Instructions to applicants for employment as professor or senior lecturer at Lund University School of Economics and Management" http://www.lusem.lu.se/about/work-at-lusem/apply-for-an-academic-position.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3363
Kontakt
 • Joakim Gullstrand, prefekt, 046-222 93 97
 • Therese Nilsson, universitetslektor, 046-222 46 43
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-10-28
Sista ansökningsdag 2020-11-26

Tillbaka till lediga jobb