Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Ämnesbeskrivning

Hur reagerar världens skogar på ett förändrat klimat? Vilken roll har dynamiken i våra skogar i det enorma kolupptag som sker i terrestra ekosystem? Hur länge kan vi förvänta oss att detta upptag fortsätter? Dessa är både grundläggande ekologiska frågor och frågor som kan tas till ett större sammanhang i samband med klimatförändringsdämpning och anpassning. Vi letar efter en kollega som kan hjälpa oss att svara på dessa frågor. Vårt primära forskningsverktyg är en toppmodern global vegetationsmodell, LPJ-GUESS, som är särskilt lämpad för studier av skogsdynamik. LPJ-GUESS har nyligen blivit uppgraderad, och inkluderar nu processer så som träddödlighet, en nyckelprocess som driver skogsdynamiken och som är mycket aktuell. Postdoktorn kommer att bidra till den fortsatta vidareutvecklingen av modellen samt tillämpa den på frågorna ovan, genom att arbeta på regional och/eller global skala. Särskilda fokusområden kan inkludera skogens reaktion på torka, effekterna av skogsstörningar och skogsskötsel.

Postdoktorn kommer att arbeta under ledning av Thomas Pugh och tillsammans med ett bredare forskargrupp som arbetar med skogsdynamik och ekosystemmodellering vid Lunds universitet i det relaterade TreeMort ERC-projektet (http://more.bham.ac.uk/treemort) och över Europa. Personen kommer också att bli en del av BECC: s forskningsplattform (www.becc.lu.se), ett samarbete mellan Lunds universitet och Göteborgs universitet, som samlar över 250 forskare som arbetar med ämnen relaterade till biologisk mångfald och ekosystemtjänster under ett föränderlig klimat.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn kommer att bidra till pågående modellutvecklingsarbete relaterat till simulering av trädödlighet och skogsdynamik. Detta kommer att innebära programmering av LPJ-GUESS-modellen, genomförande av nya modellsimuleringar och utvärdering av resultaten mot observationer. Det förväntas också att den som anställs kommer att leda/bidra till forskning inom ämnesområdet som beskrivs ovan, inklusive utveckling av experimentella protokoll, genomförande av relaterade simuleringar och analyser och ledande skrivning av peer-reviewed artiklar baserade på resultaten. Exakta ämnen och arbetsplaner kommer att överenskommas i diskussion med handledaren, men postdoktorn förväntas bidra väsentligt till den intellektuella utvecklingen av arbetet. Kollegan förväntas också bidra till eller leda ansökningar om extern finansiering vid behov. Deltagande i nationella och internationella möten och workshops relaterade till ovanstående förväntas, liksom genomförande av relaterade administrations- och kommunikationsaktiviteter.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Doktorsexamen i naturvetenskap, biologi eller fysik, eller dokumenterad betydande kunskap / erfarenhet inom ett eller flera av dessa områden utöver doktorsexamen i ett annat ämne
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta med numeriska modeller - helst vegetationsmodeller
 • Dokumenterade färdigheter i datorprogrammering, helst i C / C ++ språkfamiljen eller liknande
 • Direkt erfarenhet av att förbereda och skicka in högkvalitativa vetenskapliga publikationer

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • Pedagogisk förmåga

Övriga meriter:

 • Kunskap om skogens ekosystemprocesser och deras kopplingar till det bredare jordsystemet. Specialkunskaper inom skogsdynamik eller trädekofysiologi är en fördel men inte nödvändig
 • Erfarenhet av miljömodellering, särskilt ekosystemmodeller som LPJ-GUESS.
 • Kompetens inom datorprogrammering
 • Bevis på förmåga att utveckla och genomföra egna forskningsidéer och agera på eget initiativ
 • Organisatoriska färdigheter, inklusive förmåga och vilja att bidra till och samordna samhällsaktiviteter, såsom modelljämförelser
 • Tyngd kommer att läggas på kvaliteten och kvantiteten av vetenskapliga publikationer och andra akademiska prestationer som tyder på framväxande självständighet som forskare

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Ett ansökningsbrev som beskriver din motivation för denna position, en allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (max två sidor)
 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3425
Kontakt
 • Thomas Pugh, universitetslektor, +46 46 222 00 00, thomas.pugh@nateko.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-10-26
Sista ansökningsdag 2020-11-30

Tillbaka till lediga jobb