Lunds universitet, Universitetsförvaltningen, LU Byggnad

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

LU Byggnad arbetar med universitetets fysiska resurser och ansvarar bland annat för planering, lokalförsörjning, byggprojekt, inredning, miljö, arbetsmiljö, säkerhet, kemikaliesäkerhet, strålskydd samt brandskydd. LU Byggnad ansvarar för universitetets totala inhyrning av lokaler omfattande ca 530 000 kvm. Vår samlade kompetens säkerställer att Lunds universitets lokaler håller hög klass och skapar förutsättningar för en hälsosam och säker arbetsplats. LU Byggnad ansvarar även för gemensamma lärosalar, schemaläggning, lokalbokning samt för café- och restaurangverksamhet. Verksamhetens övergripande mål är att säkerställa en god och ändamålsenlig universitetsmiljö genom effektiv resursanvändning.
LU Byggnad är universitetets avtalspart gentemot fastighetsägaren. Det innebär att LU Byggnad ansvarar för frågor som rör inhyrningar, avveckling och för alla förändringar av universitetets lokalbestånd. Sektionen är organiserad i tre avdelningar: Lokalplanering, Lokalsamordning och Säkerhet och miljö. LU Byggnad har ca 40 anställda.

Tjänsten som projektledare miljöledning är placerad i avdelningen Säkerhet och miljö. Avdelningen har 12 anställda, varav det finns en miljöchef och en miljösamordnare. För att ytterligare stärka avdelningens stöd i miljöfrågor till universitets verksamheter som del i universitetets hållbarhetsarbete ska nu en projektledare för miljöledning rekryteras.

Arbetsuppgifter

I din roll som projektledare miljöledning kommer du huvudsakligen arbeta med att utveckla och komplettera universitetets miljöledningssystem, i linje med universitetets hållbarhetsstrategi, Agenda 2030 och andra åtaganden. Arbetet innebär ett nära samarbete med miljöchef och miljösamordnare såväl som olika funktioner inom gemensam förvaltning, universitetets fakulteter och institutioner.

Detta innebär framförallt att:
• komplettera och dokumentera miljörelaterade aktiviteter och processer i dialog med universitetets verksamheter
• upprätta, implementera och följa upp erforderlig styrdokumentation, rutiner och mallar
• kartlägga universitetets klimatavtryck och utveckla befintliga nyckeltal och indikatorer
• i övrigt bidra till universitetets hållbarhetsarbete. Detta kan exempelvis innebära att på olika sätt stötta fakulteter i deras arbete med att implementera hållbarhetsstrategin.

Arbetsuppgifterna kan komma att efterhand kompletteras med andra miljö- och hållbarhetsrelaterade uppgifter.

Kvalifikationer

För tjänsten krävs:
• relevant akademisk utbildning på högskolenivå och/eller erfarenhet från motsvarande arbetsuppgifter
• erfarenhet av arbete med miljöledningssystem i enlighet med ISO 14 001/motsvarande
• kunskaper om lagstiftning inom miljöområdet
• erfarenhet av att leda och driva projekt
• god förmåga till kommunikation i tal och skrift, på både svenska och engelska.


Följande erfarenheter och kunskaper är meriterande

• erfarenhet och kunskap om miljöledning, i en akademisk miljö
• god vana i att leda och driva projekt

Du har det engagemang som krävs för att sprida och utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper såsom god problemlösningsförmåga och förmåga att uppnå resultat. Du är en ansvarsfull, positiv, kommunikativ och självgående person som är van att metodiskt driva projekt och har lätt för att samarbeta med andra.

Övrigt

Anställningen avser tiden 2021-04-01--2023-03-31.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-04-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3444
Kontakt
  • Per Nordén, +46462223333
  • Claes Nilén, +46462224159
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-12
Sista ansökningsdag 2020-12-03

Tillbaka till lediga jobb