Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Särskild ämnesbeskrivning
Fysikdidaktik är ett forskningsområde som studerar undervisning och lärande i fysik. Det är alltså inte ämnesstudier i fysik som avses utan här studeras de utmaningar som det innebär för elever, studenter och deras lärare att lära sig eller undervisa i fysik. Inom fysikdidaktiken utforskas således frågor som hur kunskap kan kommuniceras och utvecklas på mer produktiva sätt, samt de effekter som sociala och kulturella praktiker har på lärande och hur dessa förmedlas. Forskningen vid Lunds universitet fysikdidaktiska forskargrupp (LUPER) är nära kopplad till Nationellt Resurscentrum för Fysik (NRCF) och fokuserar på fysikutbildning på alla universitetsnivåer, inkluderat fysiklärarutbildning och fysiklärarfortbildning, men exkluderar inte andra undervisningsnivåer, såsom grund- och gymnasieskola. Forskningen kopplar därmed till NRCFs uppdrag avseende stöd till lärare för undervisning i fysik på olika nivåer inom utbildningssystemet.

Forskningen inom fysikdidaktik vid Lunds universitet fokuserar på studier av lärandeprocesser genom den disciplinära kommunikationen mellan elever/studenter och lärare, vilken förmedlas av alla de ’semiotiska resurser’ som används inom disciplinerna—teoretiskt beskrivet av bl.a. socialsemiotik. Av speciellt intresse för forskningen avseende lärande i fysik är programmering, användning av tekniska hjälpmedel, kroppsliga upplevelser, samt visualiseringar i 3D- och 4D med hjälp av VR, AR och planetarium (domteatrar) och hur dessa kan påverka lärandeprocesser. Vidare är studier av elever/studenters/lärares uppfattningar av, och förståelse för, rum och tid (rumtid)—för stora och små skalor—av särskilt stort intresse.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Övriga arbetsuppgifter kan komma att innefatta:

 • Forskning inom ämnesområdet fysikdidaktik kopplat till NRCFs verksamhet.
 • Handledning av examensarbetare.
 • Samverkan med skolor och dess lärare, samt samhälle.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde (fysikdidaktik, fysik med specialisering i fysikdidaktik) och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Enligt avtalet ska den som anställs ha avlagt doktorsexamen. Detta krav är uppfyllt om examen finns senast vid ansökningstidens utgång, dvs examensfordringarna ska vara uppfyllda vid ansökningstidens utgång (godkänd disputation samt godkända kurser och övriga utbildningsmoment som anges i den allmänna studieplanen) och examensbeviset ska ha inkommit innan universitetet beslutar om anställningen.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Publicerad forskning inom fysikdidaktik i internationella fysikdidaktiska tidskrifter (peer-reviewed).
 • Erfarenhet av undervisning på universitets- och/eller skolnivå (grund eller gymnasium).

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av mycket god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Lärarutbildning.
 • Undervisning på skolnivå (grund- eller gymnasieskolan)
 • Grundläggande kunskaper i svenska eller andra skandinaviska språk (norska eller danska).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska eller skandinaviskt språk (svenska, norska eller danska) och innehålla:

 • Personligt brev (max en sida).
 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3452
Kontakt
 • Urban Eriksson, universitetslektor, +46 73 0593962
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-11-08
Sista ansökningsdag 2020-12-01

Tillbaka till lediga jobb