Lunds universitet, Universitetsförvaltningen, LU Byggnad

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

LU Byggnad arbetar med universitetets fysiska resurser och ansvarar bland annat för planering, lokalförsörjning, byggprojekt, inredning, miljö, arbetsmiljö, säkerhet, kemikaliesäkerhet, strålskydd samt brandskydd. LU Byggnad ansvarar för universitetets totala inhyrning av lokaler omfattande ca 530 000 kvm. Vår samlade kompetens säkerställer att Lunds universitets lokaler håller hög klass och skapar förutsättningar för en hälsosam och säker arbetsplats. LU Byggnad ansvarar även för gemensamma lärosalar, schemaläggning, lokalbokning samt för café- och restaurangverksamhet. Verksamhetens övergripande mål är att säkerställa en god och ändamålsenlig universitetsmiljö genom effektiv resursanvändning.
LU Byggnad är universitetets avtalspart gentemot fastighetsägaren. Det innebär att LU Byggnad ansvarar för frågor som rör inhyrningar, avveckling och för alla förändringar av universitetets lokalbestånd. Sektionen är organiserad i tre avdelningar: Lokalplanering, Lokalsamordning och Säkerhet och miljö. LU Byggnad har ca 40 anställda.

Vi söker en avdelningschef till Lokalplanering.

Avdelningens uppdrag innebär att vara Lunds universitets samlade kompetens i strategisk lokalförsörjning och att hantera universitetets förändrade lokalbehov. Avdelningen utreder verksamhetens förändrade lokalbehov och beställer nya lokaler av olika fastighetsägare. I uppdraget ingår även att sammanställa framtida lokalkostnadsutveckling i lokalförsörjningsplan, samt att ansvara för framtagande och uppföljning av campusplan och övriga strategiska dokument. Avdelningen är universitetets kontaktyta gentemot fastighetsägare, myndigheter, kommuner och andra intressenter inom uppdraget.

LU Byggnad erbjuder en kreativ och stimulerande arbetsmiljö där nära samarbete med verksamhetsföreträdare, studenter och hyresvärdar kännetecknar vardagen. Inom sektionen värnar vi om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som avdelningschef för avdelningen Lokalplanering, som idag består av 10 medarbetare, har du personal- och arbetsmiljöansvar. Tillsammans med dina medarbetare ansvarar du för det kvalificerade stödet till universitetets olika verksamheter inom områdena lokalplanering, campusutveckling, byggprojekt och inredning. Ditt arbete innebär att samordna universitetets olika lokalbehov till konkreta projekt med tydliga mål och syften.

I arbetet ingår framtagande av universitetets policys och riktlinjer inom området. I arbetet ingår även att i samarbete inom sektionen och övriga intressenter inom universitetet säkerställa att Lunds universitets lokaler håller hög klass och att skapa förutsättningar för en attraktiv, hållbar och säker arbetsplats. Du ska även bidra till utveckling av sektionens samordnade stöd och att utveckla stödet i enlighet med universitetets strategiska mål och avdelningens uppdrag.

Kravprofil
För att arbeta hos oss ska du ha:
• arkitektutbildning eller likvärdig akademisk utbildning
• dokumenterad chefserfarenhet med personalansvar 
• erfarenhet av att arbeta med lokalförsörjning vid ett universitet eller liknande komplex verksamhet
• erfarenhet av att från tidiga skeden definiera lokalbehov till att följa upp krav under planerings- och byggprocessen
• erfarenhet av att ta fram strategiska dokument
• god förmåga att uttrycka dig såväl i tal som såväl skrift på svenska och engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, lyhördhet och ansvarstagande. Du har god förmåga att skapa ett kreativt arbetsklimat och att motivera medarbetare. Du är strukturerad och kan hantera många frågor och projekt samtidigt och har förmåga att fatta komplexa beslut under tidspress.

Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av hyresvärdsupphandling enligt LOU
• erfarenhet av utveckling av campusområde eller liknande stadsutveckling

Det är viktigt att du har ett genuint intresse för arkitektur och campusutveckling och kan förmedla universitetets krav till fastighetsägare så att universitetets lokaler håller hög klass avseende arkitektur, inredning, säkerhet, miljö, arbetsmiljö och teknik, samtidigt som kostnadseffektiva lösningar uppnås.

Du är väl förtrogen med förutsättningar och villkor vid ett universitet eller liknande organisation och kan utforma konkreta åtgärder som stöd för att uppnå strategiska mål.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3455
Kontakt
  • Åsa Bergenudd, 046-222 30 31
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-04
Sista ansökningsdag 2020-11-22

Tillbaka till lediga jobb