Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

De entomologiska samlingarna vid Biologiska muséet i Lund innehåller över 5 miljoner insekter, insamlade under de senaste trehundra åren. Nästa generations skevenseringsteknik och utvecklandet av icke-destruktiv DNA extrahering har nu möjliggjort att denna betydande samling nu kan användas för att genomiska evolutionära, fylogenetiska, biogeografiska samt populations genetiska studier. Möjligheten att analysera insekter från ett sedan länge förflutet öppnar upp nya spännande möjligheter att förstå genetisk variation inom samtida populationer och möjligheten att direkt studera evolutionära processer.

Vi söker här efter en doktorand som kommer att använda insektsmaterial från Biologiska muséet för att utröna gen-miljö interaktioner, samt evolution av inomarts kommunikation medelst genomsekvensering av nyckelarter inom Diptera och Lepidoptera. Projektet spänner över flera fält, och doktoranden kommer således att kunna förkovra sig i state-of-the-art tekniker inom molekylär biologi, genomik, bioinformatik, såväl som med beteende och fysiologiska metoder. Doktoranden kommer handledas av Marcus Stensmyr, med Christer Löfstedt, Jadranka Rota samt Niklas Wahlberg som biträdande handledare.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

• Avlagt examen på avancerad nivå eller

• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller

• På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationer

Förutom grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå skall kandidaten ha:

• MSc i Molekylärbiologi, genetik, evolutionsbiologi eller närliggande område.

• Intresse av entomologi.  

• Mycket god förmåga till proaktivt och självständigt arbete.

• Utmärkta kunskaper i engelska, både i läsförståelse och skrift.

• Praktisk erfarenhet av bioinformatik och analys av genomdata.


Det är vidare starkt meriterande om kandidaten kan demonstrera:

• Erfarenhet av datahantering och programmering.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 § §.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 februari 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3476
Kontakt
  • Marcus Stensmyr, universitetslektor, +46462223787, marcus.stensmyr@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-20
Sista ansökningsdag 2021-01-15

Tillbaka till lediga jobb