Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som Biträdande universitetslektor i Installations- och klimatiseringslära med placering tills vidare vid institutionen för Bygg- och miljöteknologi.

Ämne
Installations- och klimatiseringslära

Särskild ämnesbeskrivning
Särskild ämnesbeskrivning omfattar analys och dimensionering av installationssystem för uppvärmning, kylning, ventilation och sanitet. Ämnet omfattar också energianvändning i byggnader samt effektproblematiken och värmetrögheten i byggnader. Speciellt ingår forskning kring mätningars och simuleringars koppling till brukarbeteende och att genomföra stora mängder simuleringar och analyser av mätningar kopplat till denna problematik.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna består av:

 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbeten och eventuella doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering
 • Forskning i egna projekt och samarbetsprojekt.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration relaterat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet från undervisning i installationstekniska system och energianvändning i byggnader på både grundnivå och fortsättningsnivå i högskoleutbildningen samt erfarenhet från kursutveckling i installationstekniska system och energianvändning i byggnader på både grundnivå och fortsättningsnivå i högskoleutbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Delaktig i personliga nätverk inom frågor kring mätdata respektive termisk lagring i byggnader

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: Att söka en läraranställning vid LTH | Lunds tekniska högskola


*****************************************************************

 

Befordran till universitetslektor i Installations- och klimatiseringslära

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Förmåga att utveckla kurser i grundutbildningen
 • Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering
 • Förmåga att handleda/biträda i handledning av studenter/doktorander
 • Förmåga att bidra till innovation och förnyelse av verksamheten
 • Progression inom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3481
Kontakt
 • Dennis Johansson, 046-2227260
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2020-12-30
Sista ansökningsdag 2021-01-13

Tillbaka till lediga jobb