Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framgångsrik i konkurrensen om såväl fakultetsmedel som externa forskningsanslag. I tillägg till de många nationella och internationella samarbeten och nätverk som etablerats har institutionen nära kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet. Centrala forsknings- och undervisningsområden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, landskapsgeografi, urban och social geografi samt GIS. Institutionen har en avdelning för humanekologi (med en egen forskarutbildning). Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Institutionen söker nu en biträdande universitetslektor  i kulturgeografi och ekonomisk
geografi, specialiserad i ekonomisk geografi 

Ämnesbeskrivning
Forskning och utbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi behandlar sociala, kulturella, politiska och ekonomiska förändringsprocesser och deras rumsliga uttryck och konsekvenser för människor i olika skalor, exempelvis lokalt, regionalt och globalt.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i kulturgeografi och ekonomisk geografi, med särskild inriktning mot ekonomisk geografi. Tjänsten är en meriteringstjänst, där 50% består av fakultetsfinansierad forskning och 50% undervisning och administration. Forskningsandelen kan utökas ytterligare, vilket uppmuntras av institutionen, via externa forskningsmedel. Innehavaren av anställningen skall förutom att kunna bedriva undervisning och forskning av hög kvalitet relaterad till ekonomisk geografi också kunna ta ansvar för utveckling och administration av utbildningsprogram och kurser inom det bredare fältet kulturgeografi och ekonomisk geografi. Undervisningen kan inkludera föreläsningar, seminarier, kursutveckling och handledning av uppsatser på kandidat- och mastersnivå inom det bredare fältet kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom kulturgeografi/ekonomisk geografi, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens där ekonomisk geografiska problemställningar utgör en central komponent. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Sökande skall också kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på engelska är ett krav. God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga utgör grund för bedömning av anställningen.

Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Personer som inte sedan tidigare behärskar ett skandinaviskt språk uppmuntras av institutionen att lära sig tillräckligt med svenska för att förstå svenska i tal och skrift. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns. Forskning och undervisningserfarenhet inom ett eller flera områden relevanta för anställningens ekonomisk geografiska inriktning är särskilt meriterande.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor och som framgår av utlysningen/kravprofilen. En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle. Ansökan skall inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter tre år och 6 månader anställningstid.

Den övergripande bedömningsgrunden är att den sökande skall visa en stark progression i förmågan att bedriva undervisning och forskning. Bedömningsgrunderna för en befordran är i förevarande fall att den sökande visat:
• väl vitsordad vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Detta innefattar en dokumenterad god nationell och internationell nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga i fråga om internationell publicering.
• väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden.
• progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang/ledarskap för institutionsgemensamma uppgifter.
• dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
• god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
• sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
• i det fall det är aktuellt, tillräckliga färdigheter i svenska språket för att kunna undervisa på svenska.

Pedagogiska kurser i den omfattning som behövs för behörighet som lektor. Vid prövning till lektor kommer lika vikt att läggas vid bedömningen av den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan
Ansökan skall vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som finns på fakultetens hemsida http:// www.sam.lu.se/om-fakulteten/jobba- hos-oss eller fås från rekryteringsansvarige Anders Kirchner, anders. kirchner@sam.lu.se

Till ansökan skall bifogas:
1. Meritförteckning
2. Kopior/intyg av betyg
3. Skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se anvisning om pedagogisk meritportfölj)
4. De vetenskapliga skrifter som åberopas (högst fem arbeten).
5. Forskningsskiss (ca 3-5 sidor) som visar vilken forskning sökande avser att ägna sig åt inom den aktuella anställningen, samt hur denna passar in i institutionens forskningsprofil.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3482
Kontakt
  • Agnes Andersson Djurfeldt, 046 222 8423
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-10-28
Sista ansökningsdag 2020-12-16

Tillbaka till lediga jobb