Lunds universitet, HT, Institutionen för utbildningsvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.

Kravprofil


Biträdande utbildningschef ÄLU

Omfattning 100%

Tillsvidareanställning, provanställning kan förekomma

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som biträdande utbildningschef med placering tills vidare vid Institutionen för utbildningsvetenskap.

Ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet bedrivs vid flera olika ämnesinstitutioner och samordnas vid institutionen för utbildningsvetenskap med en utbildningschef som närmast ansvarig. Som stöd för verksamheten finns ett programråd med representation från olika ämnen, och övergripande ansvarig är en budgetgrupp med representanter från berörda fakulteter.

Arbetsuppgifter:


Bland biträdande utbildningschefens arbetsuppgifter ingår:
• att ansvara för samordning av ämneslärarutbildningens olika ingående delar,
• att ansvara för bedömning och eventuell validering i samband med antagning till KPU :n,
• att tillsammans med utbildningschef planera för programrådets arbete,
• att tillsammans med utbildningschef föreslå former för kvalitetssäkring av ämneslärarutbildningen,
• att bistå ämneslärarutbildningens ledningsorgan,
• att hantera olika studieadministrativa frågor,
• att tillsammans med kommunikationsansvarig på institutionen planera marknadsförings- och kommunikationsarbete knutet till ämneslärarutbildningen.

Kvalifikationer:

Ämneslärarutbildningens konstruktion ställer stora krav på biträdande utbildningschefens personliga förmåga för att kunna entusiasmera och engagera medarbetare för att underlätta samverkan för att uppnå gemensamma mål.

För anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande.

För anställningen är det viktigt med mycket goda kunskaper om och erfarenheter av lärarutbildning liksom dokumenterad erfarenhet av akademiskt ledarskap.

Vidare krävs god förmåga att självständigt och engagerat driva utvecklingsprocesser generellt, och specifikt att utveckla och driva forskningsbaserad utbildning.

God kommunikativ förmåga i tal och skrift är nödvändig. Särskilt meriterande är verksamhetsansvar inom universitetsutbildning.


Provanställning kan komma att användas.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-02-01 el enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3516
Kontakt
  • Sinikka Neuhaus, utbildningschef, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Lena Kandefelt, personalchef, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-10-30
Sista ansökningsdag 2020-11-27

Tillbaka till lediga jobb