Lunds universitet, LTH, Institutionen för reglerteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Institutionen för reglerteknik är en av institutionerna på tekniska fakulteten. Vår forskning är inriktad på säker och hållbar reglering av tekniska system till nytta för människor och vår planet. Vi bedriver grundforskning och forskning inom en rad olika applikationsområden, från mer traditionella tekniska områden som robotik, energidistribution och transporter till mer okonventionella områden som hälso- och sjukvård, kommunikation och ekonomi. Reglerteknik, matematik och datavetenskap ligger till grund för all vår forskning.

Vill du vara en del av vår forskningsmiljö och arbeta med framtidens reglertekniska utmaningar? Då är dessa postdoktortjänster något för dig!

Den här gången söker vi kandidater till två projekt:

Optimering och reglerteknik för manövrering av autonoma farkoster
Inom projektet kommer du att arbete med reglering, tillståndsskattnig och optimal styrning av autonoma farkoster (UAV'er) för tvärvetenskapligt samarbete kring strålningsmätning och mobil spektroskopi. Vi söker kandidater med en stark teknisk bakgrund relevant för reglerteknik, robotik och autonoma system. Kandidaten ska även ha vilja och lämpliga färdigheter för att samarbeta och kommunicera tvärvetenskapligt. 

Dynamik i komplexa nätverk och socioekonomiska system
I detta projekt studerar vi dynamik och storskaliga fenomen i komplexa tekniska, sociala eller socioekonomiska system genom att modellera interaktioner och beslut i stora nätverk av sammankopplade system eller individer. I projektet, som kombinerar regler- och systemteori med nätverksvetenskap, behandlas tvärvetenskapliga utmaningar inom energi, epidemiologi (t.ex. COVID 19), statsvetenskap och ekonomi. Vi söker kandidater med en stark teoretisk bakgrund baserad på matematik, fysik, regler- eller systemteori. Erfarenhet från tvärvetenskapliga forskningsprojekt och/eller samarbeten är mycket meriterande för projektet. Annan expertis med relevans för ämnet är även den meriterande.

Arbetsuppgifter
Den främsta arbetsuppgiften är att bedriva forskning inom respektive projekt. En annan är att bidra till den allmänna forskningsdiskussionen vid institutionen samt att undervisa i doktorandkurser. Undervisning får uppgå till högst 20%. Beroende på forskningsprojektet förväntas kandidaten även initiera och upprätthålla samarbeten över institutionsgränserna, samt att delta i handledning av doktorander och ingenjörsstudenter.

Inom ramen för anställningen ges även möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Arbetsspråk är engelska och svenska. Därför är mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska ett krav. Önskvärt också är ett intresse för att lära sig svenska under tiden i Lund.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Viktig är också en god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet. Även god pedagogisk förmåga är önskvärd. 

Vi söker en person som är flexibel och öppen, med vilja att samarbeta och förmåga att bidra till det allmänna arbetsklimatet på avdelningen. Andra bedömningsgrunder är självständighet, driv och initiativförmåga, samt förmåga till nätverkande, kommunikation och samarbete med kollegor både inom och utanför akademin.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet strävar efter jämlikhet och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj[ET1] , se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3535
Kontakt
  • Anders Rantzer, +46462228778
  • Anders Robertsson, +46462228790
  • Emma Tegling, 046 222 87 87
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-09
Sista ansökningsdag 2020-12-13

Tillbaka till lediga jobb