Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Statsvetenskapliga institutionen ledigförklarar härmed en allmän visstidsanställning som projektassistent, 40-60 % inom projekten ”Vägar ur fossilberoendet: en studie av Parisavtalets och de globala hållbarhetsmålens påverkan på reformer av klimatskadliga subventioner”, ”Finansiella drivkrafter för klimatomställning i den energiintensiva industrin: Hur risk och osäkerhet påverkar investeringarna i basindustrin”och ”Petrochemicals and climate change governance: Powerful fossil fuel lock-ins and policy options for transformative change”.

Arbetet inom alla tre projekten kommer att ledas av docent Jakob Skovgaard. Projektet om klimatskadliga subventioner analyserar vilken potential internationella miljöinstitutioner (i form av Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen) har för att driva på för reformer av länders subventioner av fossila bränslen. Ytterligare information om projektet finns här:
https://portal.research.lu.se/portal/en/projects/pathways-to-breaking-the-fossil-fuel-lockin-assessing-the-influence-of-the-paris-agreement-and-the-sustainable-development-goals-on-fossil-fuel-subsidy-reform(21cb5198-2707-43f8-910f-105ea7dfab90).html 

Projektet om petrokemikalier undersöker flera olika områden av den globala petrokemiska industrin och möjligheterna att begränsa dess klimatpåverkan, däribland möjligheter för global politik och styrning. Projektet om finansiella drivkrafter för klimatomställning analyserar finansmarknadernas investeringsvilja i klimatprojekt i basindustrin, inklusive vilka politiska risker och osäkerheter som finns och hur offentliga beslutsfattare ser på riskerna och hanterar dem. 

Anställningen omfattar perioden 2020-12-10 och 6 månader framåt.

Kompetens
Avlagt examen på kandidatnivå (motsv.) i statsvetenskap, sociologi, utvecklingsstudier eller politisk ekonomi, har dokumenterad kunskap inom datainsamling, samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till forskningsprojektets inriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer innehålla båda kvalitativ och kvantitativa element:

– Datainsamling av beslutsdokument och annat policymaterial för översiktlig analys (mapping) av beslut om reform av subventioner till fossila bränslen i olika länder, samt till underlag för relevanta fallstudier inom projektet.

– Datainsamling om offentlig finansiering av petrokemiska projekt (särskilt från OECD och liknande dataportaler) och om internationell och svensk governance av petrokemikalier.

– Datainsamling om finansiering av basindustrins klimatomställning från såväl internationella institutioner och mekanismer som på EU-nivå och i Sverige.

– Andra administrativa arbetsuppgifter som kan förekomma.

Bedömning
Grund för bedömningen är erfarenhet av kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys, samt goda ämneskunskaper inom klimatpolitisk styrning, komparativ miljöpolitik, klimatomställning och/eller internationell governance.

Vi kommer att läsa ansökningar och eventuellt kalla till intervju under ansökningstiden.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-06-09
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 10 december 2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40-60%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3541
Kontakt
  • Jakob Skovgaard, jakob.skovgaard@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-11-10
Sista ansökningsdag 2020-11-24

Tillbaka till lediga jobb