Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Ekonomisk-historiska institutionen utlyser en eller flera tjänster som postdoktor. Anställningen är på två år med start 1 mars 2021 eller efter överenskommelse.

Ämnesområde

Ekonomisk historia

Arbetsuppgifter

Postdoktorn ska bedriva självständig forskning i ekonomisk historia. Hon/han måste vara villig att interagera med studenterna och att aktivt delta i gemensamma aktiviteter vid ekonomisk-historiska institutionen. Anställningen innebär en begränsad mängd undervisning och/eller handledning av kandidat- och magisteruppsatser. Undervisningen kan uppgå till högst en femtedel av arbetstiden.

Behörighet

Den är kvalificerad för anställningen som innehar en doktorsexamen i ekonomisk historia eller närstående disciplin (t.ex. nationalekonomi, sociologi, ekonomisk geografi, historia), som inte är äldre än tre år (om inte sökanden har varit föräldraledig eller ledig på grund av sjukdom). Ansökningar kommer även att accepteras från personer som ännu inte har avslutat sin doktorsexamen, men detta villkor måste vara fullföljt vid tiden för anställning.

Läs mer i Lunds universitets anställningsordning 4.3.8 (https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning-190618.pdf) samt http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-for-adjungerad-larare2/.

Bedömningskriterier

Vetenskaplig skicklighet är det viktigaste kravet för anställningen, men även pedagogisk förmåga bedöms.

Sökanden ska vara kompetent och erfaren nog att kunna bedriva självständig forskning i ekonomisk historia.

För anställning ska den sökande ha uppvisat en hög grad av vetenskaplig kompetens som visar sig i kvaliteten på doktorsavhandlingen, working papers och publikationer.

Ansökan ska innehålla en forskningsplan där den sökande presenterar sina egna idéer om vilken forskning som ska bedrivas.

Utöver ovanstående kommer följande kriterier att tillämpas vid bedömningen av de sökande:

 • internationell erfarenhet
 • övriga resultat och utmärkelser som intygar den sökandes skicklighet som forskare
 • förmåga att engagera och informera samhället om sin forskning

I bedömningen kommer erfarenhet, kunskap och andra personliga egenskaper beaktas. De sökandes förmåga att använda sina kunskaper och erfarenheter för att stärka och komplettera befintlig forskningsverksamhet vid institutionen för ekonomisk historia kommer också att beaktas.

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla:

 1. Följebrev
 2. Meritförteckning
 3. Forskningsplan, maximalt tre sidor
 4. Publikationslista samt ett utvald papper (working paper eller publikation, som länk eller PDF)
 5. Examensbevis, etc.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två personer som kan ge referenser, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3545
Kontakt
 • Mats Olsson, prefekt, 046-222 31 18
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-03
Sista ansökningsdag 2020-12-06

Tillbaka till lediga jobb