Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Beskrivning av ämnesområdet
Forskning som fokuserar på att i fält och laboratorium undersöka spektral inducerad polarisationsdata (SIP) i tidsdomän (TD) och frekvensdomän (FD),
som en bas för att uppskatta hydrauliska egenskaper i mark och för övervakning av markföroreningsprocesser inom miljö- och ingenjörstillämpningar.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att genomföra forskning i fält- och laboratoriemiljö med IPmetoden. Arbetsuppgifterna innefattar:

• Forskning inom ämnesområdet.
• Genomföra fältundersökningar på hydrogeologiska testplatser i
Sverige och utomlands med TD och FD SIP, tillsammans med samarbetspartners.
• Designa och utföra SIP-mätningar i ett mikrobiologiskt laboratorium för att undersöka bakteriers inflytande på sandfilterprover.
• Databehandling, analys, inversion och tolkning av insamlade laboratorie- och fältdata.
• Anpassa och testa algoritmer för att uppskatta hydrauliska egenskaper från SIP-mätningar i fält. Utvärdering mot data från hydrauliska tester i laboratorium och fält.
• Presentera resultat vid konferenser och i peer review-granskade vetenskapliga artiklar.
• Sökande av extern forskningsfinansiering.
• Handledning av examensarbetare och doktorander.
• Samverkan med näringsliv och samhälle.
• Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan ingår.


Krav för anställningen

Sökande måste ha:

• Avlagd doktorsexamen eller motsvarande forskarutbildning inom
ämnesområdet.
• Erfarenhet av forskning på post-doktorsnivå inom ämnesområdet.
• Utbildning i och erfarenhet av användning av tillämpade geofysiska metoder i allmänhet.
• Dokumenterad lång erfarenhet under laboratorie- och fältförhållanden av IP-metoden i både tidsdomän och frekvensdomän.
• God kunskap och färdighet i arbetet med bakterier i en mikrobiologisk laboratoriemiljö.
• Dokumenterad förmåga att organisera, genomföra och leda fältexperiment, även utomlands.
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• Grundläggande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
• Mycket bra kommunikations- och organisationsförmåga.

Meriterande för anställningen
• Dokumenterad förmåga att presentera och publicera resultat vid
nationella och internationella konferenser och i peer-review-granskade vetenskapliga tidskrifter.
• Dokumenterad förmåga att med framgång söka och få forskningsfinansiering.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet
samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera
och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Tidsbegränsad anställning, 80%, under maximalt femton månader med början den
2 januari 2021.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas i en PDF-fil innehållande:
· Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
· En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
· Kontaktuppgifter till minst två referenser.
· Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som
du önskar åberopa.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2 januari 2021
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3578
Kontakt
  • Gerhard Barmen, +46462229657
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-06
Sista ansökningsdag 2020-11-25

Tillbaka till lediga jobb