Lunds universitet, Humaniora och teologi, Filosofiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Filosofiska institutionen har c:a 70 anställda. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Ämnena är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktningar men det finns också täta samarbeten mellan dem. Se institutionens hemsida för information om aktuell verksamhet.

Forskare

Period: 210101-211231

Omfatting: 50%

 

The Choice Blindness lab vid avdelningen för Kognitionsforskning studerar frågor som rör självkunskap och introspektion vid mänskligt beslutsfattande. Fokus för den utlysta tjänsten skulle vara att använda Beslutsblindhet som ett redskap för att studera självkunskap vid beslutsfattande och problemlösning vid gruppbeslut. Tjänsten är finansierad av ett anslag från Vetenskapsrådet.

 

Kravprofil

Den utlysta tjänsten faller inom ramen för ett generellt forskningsprogram som rör gränserna för mänsklig självkunskap och introspektion. Vad vet vi om oss själva egentligen, och hur når vi fram till denna kunskap? Två primära frågeställningar skall behandlas. Dels i vilken utsträckning vi är medvetna om vilka faktorer som påverkar val som fattas vid gruppbeslut, men även om ögonrörelser och pupillförändring kan fungera som implicita markörer för upptäckt vid falsk feedback.

Dessa båda frågeställningar kommer att studeras med hjälp av fenomenet ”Choice blindness”, eller Beslutsblindhet på svenska. Detta är en vetenskaplig metod som utvecklats av forskare vid Avdelningen för Kognitionsforskning i Lund, där man använder olika former av falsk feedback för att studera självkunskap i beslutssituationer. Vad som sker är att försökspersoner får göra val mellan olika alternativ, men när de ombeds förklara varför de valde som de gjorde så har utfallet av deras val förändrats eller bytts ut. Vad som sker är att försökspersonerna ofta missar denna förändring, men trots det förklarar sina val som om det nya utfallet av valet var det alternativ som de hade avsett att välja från början. Detta visar i vilken utsträckning vi är omedvetna om när vi i efterhand felaktigt konstruera förklaringar till vårt eget beteende.

 

Arbetsuppgifter

För att studera självkunskap vid gruppbeslut kommer vi låta två försökspersoner fatta beslut tillsammans, varefter vi kommer att manipulera utfallet av detta val på samma vis som vi gjort i tidigare beslutsblindhetsstudier för individuella val. Frågan vi ställer oss är då om grupper gemensamt kommer konstruera svar som motiverar ett val de aldrig gjort, eller om de istället kommer kunna resonera sig fram till att deras val har blivit ett annat än vad de ursprungligen avsåg.

För att studera om ögonrörelser och pupillförändring kan fungera som implicita markörer av upptäckt i ett beslutblindhetsexperiment kommer vi utrusta individuella försöksdeltagare med eye-tracking utrustning, och sedan se om det finns några systematiska skillnader i till exempel pupillförändring när försöksdeltagarna inte medvetet upptäcker en manipulation av sina val.

 

För mer information om The Choice Blindness Lab:

https://www.lucs.lu.se/choice-blindness-group/

 

Kvalifikationer

Den sökande bör ha en stark bakgrund inom experimentell psykologi, med mycket goda kunskaper av experimentdesign och dataanalys. Den sökande bör ha dokumenterade kunskaper av eye-tracking metodologi. Både tidigare erfarenhet av att ha arbetat med dyadinteraktion och med beslutblindhetsmetodologin skulle betraktas som starka meriter. Tjänsten är på en postdoktoral nivå.

 

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3584
Kontakt
  • Petter Johansson, https://www.ht.lu.se/kontakt/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-11-05
Sista ansökningsdag 2020-11-29

Tillbaka till lediga jobb