Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Den mikrobiella styrningen av kolutbytet mellan mark och atmosfär under klimatförändringsinducerade tork-cykler.

Arbetsuppgifter
Projektet kommer att förbättra vår förståelse för markkolets omsättning och återkopplingen från markmikroorganismers anpassning till klimatförändring. Mikroorganismer spelar en kritisk roll i den globala kolcykeln. Balansen mellan det mikrobiella utsläppet av C till atmosfären genom respiration och andelen C som används för mikrobiell tillväxt -- och efterföljande lagring i mark -- kommer att avgöra om terrestra system kommer att bli sänkor eller källor för atmosfär CO2. En primär fysiologiska faktor som bestämmer detta är mikroorganismernas kolanvändningseffektivitet (KAE). Klimatförändringar kommer att påverka mikrobiell aktivitet och anpassning i mark, men det är ännu oklart hur dessa förändringar kommer att påverka markens kolbalans. Denna mikrobiella C-återkoppling till atmosfären är troligtvis den mest kritiska, och samtidigt minst kända, delarna av klimat-C modellering; Vilket understryker forskningens brådska. Det centrala målet för detta lab-intensiva projekt är att bestämma effekten av markens vattentillgång på mikrobiell KAE i olika biom samt hur den varierar över säsonger. Därmed behöver vi bestämma hur vattentillgång påverkar mikrobsamhällens tillväxt och respiration i olika biom, och bestämma hur dessa varierar över säsonger, för att kunna bestämma vilken hur, och starkt, och hur fort den mikrobiella anpassningen till ändrad vattentillgång på grund av klimatförändringar manifesteras till en förändrad balans mellan kolets utbyte mellan mark och atmosfär.
Du kommer att arbeta primärt med din handledare Johannes Rousk (https://www.biology.lu.se/johannes-rousk), och de ekologiska insikterna kommer att översättas till information för ekosystemmodeller i samarbete med din biträdande handledare Albert Brangarí och Lettice Hicks

Kravprofil
Vi söker en person med en avancerad universitetsexamen (master eller motsvarande kompetens/ erfarenhet i biologi, biogeokemi, miljövetenskap eller motsvarande ämne, gärna med fokus på
mikrobiologisk ekologi. Mycket god kunskap av engelska erfordras. Dokumenterad erfarenhet av
forskning (t.ex. examensarbete) och av laborativa metoder av relevans för forskningsprojektet är värdefulla meriter.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

  1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
  2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
  3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
  4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3586
Kontakt
  • Johannes Rousk, Professor, +46462223745, johannes.rousk@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-06
Sista ansökningsdag 2020-12-09

Tillbaka till lediga jobb