Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Den utlysta tjänsten kommer i huvudsak att vara placerad på Campus Helsingborg, och till en mindre del på Biologiska institutionen vid Naturvetenskapliga fakulteten i Lund. Campus Helsingborg är en del av Lunds universitet, och bedriver både forskning och utbildning sedan 2000. Här läser 4200 studenter olika universitetsutbildningar. Dessutom erbjuds ett tekniskt basår och sedan hösten 2020 också ett naturvetenskapligt basår. 

Biologiska institutionen bedriver forskning och undervisning inom många ämnesområden såsom ekologi, evolutionsbiologi, organismbiologi och molekylärbiologi. Totalt arbetar idag ca 300 personer varav ca 80 doktorander vid institutionen. Vi erbjuder flera kandidat- och masterprogram för såväl svenska som internationella studenter. Läs mer på https://www.biology.lu.se/.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen undervisning i biologi och matematik med en omfattning på 90%. Undervisningen är framförallt förlagd till det Naturvetenskapliga basåret på Campus Helsingborg, samt programansvar i form av planering och koordinering med övriga kurser inom såväl det Naturvetenskapliga som det Tekniska basåret på Campus Helsingborg. Viss studievägledning, marknadsföring och samverkan med samhällsaktörer ingår även. I tjänsten ingår också undervisning på kurser inom Biologiska institutionens grundutbildning samt ca 10% forskningsverksamhet vid Biologiska institutionen.

Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har:

• avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,

• visat pedagogisk skicklighet.

Stor vikt läggs vid pedagogisk utbildning och dokumenterad pedagogisk förmåga. Bland annat krävs enligt föreskrifterna högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om det inte föreligger särskilda skäl.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Vid anställning av universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

• Goda ämneskunskaper i biologi och pedagogik av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.

• God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

• Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Sökande ska vara legitimerad lärare med gymnasielärarexamen i biologi och matematik och ha en masterexamen eller doktorsexamen i biologi. Sökande bör också inneha körkort. Sökande ska ha erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete inom gymnasieskolan. Dessutom ska kvalificerade kandidater kunna uppvisa undervisningserfarenhet av följande:

•     Gymnasie- eller komvuxnivå på svenska samt universitetsnivå på svenska och engelska.

•     Biologi och matematik på gymnasienivå.

•     Biologi på grund- och avancerad universitetsnivå.

•     Undervisning och kursansvar i biologi på komvux eller naturvetenskapligt basår.

Vid bedömningen kommer även dokumenterad undervisningsskicklighet samt erfarenhet av nedanstående vara mycket meriterande:

•     Distans- och campusundervisning på gymnasiekurserna biologi 1 och 2.

•     Planering och schemaläggning på naturvetenskapligt basår.

•     Didaktiskt eller pedagogiskt utvecklingsarbete på komvux eller naturvetenskapligt basår.

•     Undervisning i flexibelt lärande.

•     Utveckling av material för undervisning i biologi och matematik.

•     Utveckling av material och pedagogiska metoder för distansundervisning.

Dessutom ser vi en avlagd doktorsexamen i biologi som mycket meriterande. Stor vikt kommer också att fästas vid hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens arbete med Naturvetenskapligt basår, speciellt beträffande dokumenterad erfarenhet och förmåga att undervisa och utveckla kurser i biologi och matematik.

Undervisningen på basåret sker på svenska. Den sökande ska obehindrat kunna undervisa och kommunicera på svenska.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Villkor
Anställning tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökans utformning och innehåll
Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-02-01 alternativt snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg och Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3593
Kontakt
  • Studierektor Jep Agrell, 046-222 73 17, jep.agrell@biol.lu.se
  • Prefekt Carin Jarl-Sunesson, 046-222 01 24, carin.jarl-sunesson@biol.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046- 222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-23
Sista ansökningsdag 2020-12-14

Tillbaka till lediga jobb