Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 50 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av materialets elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper samt acceleratorer, instrumentering och metoder för synkrotronljusforskning. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och lab-baserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi / -avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Vi är också värd för en av Sveriges största anläggningar för svepspetsmikroskopi. Vi är dessutom engagerade i utvecklingen av MAX IV-laboratoriet och arbetar med strålrör, experimentstationer och acceleratorsystem.

NanoLund (http://www.nano.lu.se), tidigare känt som Nanometerkonsortiet, som grundades 1988, stöder och samordnar verksamheten inom nanovetenskap och nanoteknik vid Lunds universitet. NanoLund är idag Sveriges största forskningsmiljö för nanovetenskap, och engagerar cirka 250 doktorander och forskare inom fakulteterna för teknik, naturvetenskap och medicin vid Lunds universitet. Visionen är att sammanföra de mest kreativa hjärnorna i en världsledande tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bidra till att lösa samhällets stora utmaningar genom att utmana nanovetenskapens gränser. NanoLund driver Lund Nano Lab (http://www.nano.lu.se/lundnanolab-2), som har excellenta faciliteter för tillverkning och karakterisering på nanoskalan.
För mer information om huvudhandledare, se http://www.nano.lu.se/pablo.villanueva

Särskild ämnesbeskrivning
Röntgenstrålning har en unik förmåga att undersöka prover i deras naturliga tillstånd, så som celler, proteiner i lösning eller elektroniska enheter, med potentiell upplösning ner till atomnivå. Nya diffraktionsbegränsade lagringsringar (MAX IV) och röntgenfrielektronlasrar (European XFEL) har öppnat ett helt nytt spektrum av applikationer tack vare att deras briljans saknar motstycke. Målet med detta projekt är att utveckla en ny röntgenavbildningsmetod, kallad röntgenmultiprojektionsavbildning (XMPI), som kan filma processer i 3D med en tidsupplösning flera storleksordningar snabbare än dagens 3D-röntgenavbildningstekniker.

Arbetsuppgifter
Kandidaten kommer särskilt att arbeta med att designa och utveckla XMPI. Denna utveckling avser att bygga den experimentella uppställningen och etablera kontroll och strategier för datainsamling.

Den skapade uppställningen kommer att testas och sättas i drift vid olika synkrotronljusanläggningar: MAX IV (Sverige), ESRF (Frankrike), SLS (Schweiz), PETRA III (Tyskland) och möjligtvis andra internationella synkrotronljusanläggningar. Parallellt kommer den även sättas i drift vid European XFEL i Tyskland.

Projektet är experimentellt. Kandidaten kommer att få möjlighet att:

 • Delta i utvecklingen av en ny röntgensavbildningsteknik som utnyttjar de unika möjligheterna hos MAX IV och European XFEL.
 • Utveckla en bärbar uppställning för röntgenavbildning.
 • Etablera nya datainsamlingssystem för 3D- röntgenavbildning.
 • Utföra experiment på nya biomaterial (cellulosafibrer) och ta upp grundläggande frågor för att ersätta fossilbaserade material, så som plast.

Arbete kommer att utföras i samarbete med flera andra forskare vid institutionen så väl som ett antal doktorander och masterstudenter.

Kandidaten kommer att få stor frihet och förväntas ta initiativ och driva projektet ganska självständigt.

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Ämnet för doktorsavhandlingen bör vara inom fysik eller liknande.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av röntgeninstrumentering vid synkrotronljuskällor.
 • Erfarenhet av instrumentering och kontroller i allmänhet.
 • Erfarenhet av röntgenkällor, detektorer och avbildning.
 • Erfarenhet av programmering.
 • Erfarenhet av optik, särskilt röntgenoptik.
 • Erfarenhet av 3D-avbildning.
 • Kunskap om röntgendiffraktion och kristaller.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.

Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast möjligt
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3618
Kontakt
 • Pablo Villanueva Perez, bitr. universitetslektor, +46 46 222 3813
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-11-20
Sista ansökningsdag 2021-01-31

Tillbaka till lediga jobb