Lunds universitet, Humaniora och teologi, Humanistlaboratoriet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Humanistlaboratoriet är en tvärvetenskaplig forsknings-och utbildningsanläggning främst för forskare, lärare och studenter från Humanistiska och teologiska fakulteterna. Labbet hyser teknologi, metodologisk kunskap, arkiveringsexpertis, och ett brett utbud av forskningsprojekt. Labbets aktiviteter är centrerade kring humanistisk forskning med forskningsfrågor inom kommunikation, kultur, kognition och lärande. Flera projekt är tvärvetenskapliga och bedrivs i samarbete med samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap, teknik och e-vetenskap. Vi har partners och samarbetspartners lokalt, nationellt och internationellt. Labbet är en levande och dynamisk miljö som möjliggör för forskare inom humaniora att kombinera traditionella och nya metoder, och samverka med andra discipliner för att möta de vetenskapliga utmaningar som väntar för att förstå, förklara och förbättra människans villkor.

Humanistlaboratoriet erbjuder fortlöpande utbildning i form av t.ex. workshops eller grupphandledningar men också doktorandkurser som löper över flera veckor, t ex i statistik eller användning av specifik utrustning.

Humanistlaboratoriet söker nu en forskarassistent till arbete i Wallenberg Scholarprojektet Embodied Bilingualism (Principal Investigator professor Marianne Gullberg).

 

Arbetsuppgifter

Forskarassistenten kommer att ansvara för att annotera och analysera en befintlig datamängd bestående av tal och talrelaterade gester i ett diskursperspektiv. Detta kräver a) lingvistiska färdigheter i att hantera informationsstruktur, allmän formanalys och en grundläggande prosodisk analys; b) färdigheter och erfarenhet av gestkodning för att hantera form och funktionella analyser av gester; c) färdigheter i inferentiell statistisk analys i R.

Arbetsuppgifterna ställer stora krav på förmåga att arbeta självständigt och i team för att samordna arbetet med forskningsledaren.

 

I arbetsuppgifterna ingår:

- Lingvistisk transkription i termer av språklig form och informationsstrukturvariabler i programvaran ELAN.

- Kodning av tal-relaterade gester i termer av exakt stroke onset/offset, artikulatorisk form, funktionell analys, och analys av tal-gestsamtidighet i programvaran ELAN.

- Inferentiell statistisk analys (t.ex. multi-level modelling) i programvaran R.

- Rapporter till PI och skriftlig sammanställning av metod- och resultatavsnitt på professionell nivå för framtida publicering.

 

Nödvändiga kvalifikationer

Den sökande

- måste ha minst en master i allmän lingvistik- måste ha dokumenterad erfarenhet och skicklighet i analys av språklig diskurs, gestanalys och inferentiell statistik- måste ha dokumenterad erfarenhet av och goda färdigheter i programvaran ELAN (tiers, input, export) och R (visualisering och statistisk analys)- måste ha mycket goda kunskaper i det engelska språket i tal och skrift

 

Eftersom sökanden kommer att arbeta med forskning och forskningsdata är även noggrannhet och samvetsgrannhet av stor vikt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-02-28
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3655
Kontakt
  • Marianne Gullberg; Marianne.Gullberg@ling.lu.se, +46462220389
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2020-11-10
Sista ansökningsdag 2020-11-25

Tillbaka till lediga jobb