Lunds universitet, Humaniora och teologi,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetsadjunkt för en allmän visstidsanställning med omfattningen 30%. Tillträde 2021-01-15 eller enligt överenskommelse. Anställningen omfattar perioden 2021-01-15 till 2021-07-14.

Anställningen omfattar undervisning på kurserna Isländska:
En introduktion (NOIB01, 7,5 hp, 100 timmar) Islands historia och kultur (fortsättningskurs, NOUIB04, 7,5 hp, 100 timmar) samt kompetensutvecklingstid och övrig tid (50 timmar).

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen på avancerad nivå (eller motsvarande) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper. Utöver detta krävs för anställningen dokumenterade och goda kunskaper i isländska. Meriterande för anställningen är vitsordad erfarenhet av undervisning isländska.

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå, god pedagogisk förmåga samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering. Den semester som genereras under anställningsperioden ska tas ut inom anställningen.

Vid kvarstående restriktioner i samband med den pågående coronapandemin kan undervisningen komma att ske på distans via Canvas och Zoom.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Arthur Holmer och studierektor Lena Larsson.

För frågor och information – kontakta studierektor Lena Larsson (lena.larsson@nordlund.lu.se, 046-222 83 74).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-07-14
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-01-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3657
Kontakt
  • Lena Larsson, Studierektor Isländska, lena.larsson@nordlund.lu.se 046-2228374
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-11-10
Sista ansökningsdag 2020-11-23

Tillbaka till lediga jobb