Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetslektor i latin för en allmän visstidsanställning med omfattningen 35%. Tillträde 2021-01-18. Anställningen omfattar perioden 2021-01-18 -- 2021-04-30.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20 %) och övrig tid (10 %).

Undervisning och examination på följande delkurs ingår:

LATA02, delkurs 1: Klassisk prosa, 10 hp (40 undervisningstimmar)

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor gäller särskilt god nationell och internationell nivå som forskare, god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

Meriterande för anställningen är avlagd doktorsexamen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämne och tidigare undervisning inom ämnet latin på högskolenivå, särskilt på kurs med samma eller liknande innehåll. Vi värdesätter god samarbetsförmåga.

Förmåga att undervisa på svenska är ett krav. Vid kvarstående restriktioner i samband med den pågående coronapandemin kan undervisningen komma att ske på distans via Canvas och Zoom.

Ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Det ska framgå när undervisningen ägt rum samt tjänsternas omfattning. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges.

Den semester som genereras under visstidsanställningen ska tas ut inom anställningen.

Upplysningar om tjänsten ges av studierektor Ingela Johansson, ingela.johansson@rom.lu.se, eller sektionsföreståndare Vassilios Sabatakakis, vassilios.sabatakakis@klass.lu.se.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Vassilios Sabatakakis och studierektor Ingela Johansson.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-04-30
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-01-18 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 35%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3663
Kontakt
  • Ingela Johansson, studierektor, ingela.johansson@rom.lu.se
  • Vassilios Sabatakakis, sektionsföreståndare , vassilios.sabatakakis@klass.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-11-11
Sista ansökningsdag 2020-11-24

Tillbaka till lediga jobb